BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Uwarunkowania finansowe rozwoju mikroprzedsiębiorstw transportowych w Polsce
The Financial Determinants of Transport's Micro-Enterprises Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Mikroprzedsiębiorstwo, Źródła finansowania, Transport samochodowy
Micro-enterprise, Source of financing, Motor transport
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dostępność zasobów finansowych stanowi oczywiste kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw, lecz ze szczególnym problemem dostępności kapitału borykają się mikroprzedsiębiorstwu. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań finansowych determinujących rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Specyfika sektora transportu samochodowego uzasadniła pokazanie kształtowania się tego zjawiska w aspekcie oceny możliwości wykorzystania dostępnych na rynku źródeł finansowania rozwoju mikroprzedsiębiorstw transportu samochodowego. (abstrakt oryginalny)

The availabilify of financial resourees is a elear eriteria for making investmcn< decisiotts. This applies to all enterprises, but with particular concern the availability of capital far micro-enterprises. This article aims to identify financial conditions that determine the dcvclopmcnt of micro enterprises in Poland. The spccial focus was pul on the road transport sector and assessment of the potential implemenlation of available financial sources for funding the developmcnt of road transport micro-entcrpriscs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Burnewicz J.: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. WKiŁ, Warszawa 2005.
  2. Dominiak P.: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. PWN, Warszawa 2005.
  3. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2009 roku. GUS. http://www.stat.gov.pl.
  4. Europcan SMEs under Pressure. Annual Report on EU Smali and Medium -Sized En¬terprises 2009. DGENTR. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures- analysis/performance-review/pdf/dgentr_ annualreport201010051 l.pdf.
  5. Koniunktura gospodarcza."Usługi". Nr 12/2009. GUS, Warszawa 2009.
  6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. A. Żołnierski (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2009.
  7. Rocznik Statystyczny GUS 2009, s. 731.
  8. SzreterP.: Niepewność perspektyw rozwoju sprzedaży. "Euroiogistics" Nr 1/2010.
  9. Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz, 1807.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu