BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Title
Kapitał zalążkowy w finansowaniu nowatorskich przedsięwzięć
Seed Capital in The Financing Of Innovative Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 21-30, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Anioł biznesu, Finansowanie inwestycji, Inżynieria finansowa, Projekty innowacyjne
Business angel, Investment financing, Financial engineering, Innovative Projects
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podejmowanie inicjatyw związanych z finansowaniem nowatorskich przedsięwzięć, które z reguły związane są z innowacjami w mikroprzedsiębiorstwach nic jest łatwym zadaniem. Fundusze kapitału zalążkowego - seed capital, Sieci Aniołów Biznesu i inne podobne instrumenty, należą do najnowszych na rynku polskim instrumentów inżynierii finansowej. Pierwsze dobre praktyki w tym zakresie będą mogły w najbliższym czasie zaowocować rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw. Czas pokaże, jakie będą efekty zastrzyku kapitałowego dla innowacji w mikroprzedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Taking initiatives associatcd with the financing of innovative projects, which are generally associatcd with innovations in micro-enterprises, is not an easy task, Seed capital funds, Business Angels Networks and other similar instruments, are among the newest financial engineering inslruments on Ihe Połish market. First good practices in this field will soon result in the development of innovative enterprises. Time will show what the effecls of capital injection for innovation in micro-enterprises will be. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. europa.eu/regional_policy
  2. www.pfp.com.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu