BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byczkowska Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Kaczmarek Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Finansowanie rozwoju sektora MŚP w Polsce - wybrane aspekty
Financing of Small and Medium Enerprises (sme) in Polanu - Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 31-44, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Instrumenty finansowe
Small business, Financing enterprises, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Obecnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, tak w Polsce jak i w Europie. Jednak przedsiębiorstwa te mają utrudniony dostęp do źródeł finansowania inwestycji, w tym przede wszystkim innowacji. Pomimo istniejących niedogodności we współpracy banków z MŚP, widoczna jest poprawa stopnia rozwoju działalności w stosunku do MSP, w tym również w zakresie udzielania kredytów. Przeciwdziałać trudnościom MSP w dostępie do kredytów i innych źródeł finansujących rozwój mają środki adresowane przede wszystkim do tego sektora. Do tego rodzaju źródeł finansowania należą środki unijne, środki budżetowe, pożyczki i poręczenia udzielane przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, (abstrakt oryginalny)

Nowadays the sector of smal and medium enterprises the basis of economy both in Poland, as well as in Europę. Capital restrictions are one of the major obstacles in their functioning. For years SME sector in Poland have a tendcncy to funding of their devełopment fryirri own sources. Lack of own financiał resources creates nccessity for searching different, external sources of funding in practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz E. (red.), Mikroprzedsiębiorstwa sytuacja ekonomiczna , finansowanie, właściciele, CASE, Warszawa 2002.
 2. Firmy mikro 2003. Rynek usług leasingowych, B.P.S. Consultans Poland Ltd, Gdańsk 2003.
 3. Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług bankowych. Badanie małych i średnich firm, B.P.S.. Consultans Poland Ltd., Gdańsk 2003.
 4. Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWN, Warszawa- Poznań 2001.
 6. Łukasik G., Skórnik A., Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Szczecin 2010.
 7. Mikołajczyk B., Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006.
 8. Olszewski M., Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw u progu 2003 r. Raport z badań, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2003.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 10. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 11. Wolański R., instrumenty finansowe wykorzystywane przy zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Szczecin 2010.
 12. Waniak- Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu