BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Anglosaski model gospodarki wolnorynkowej - ujęcie ewolucyjno-teoretyczne
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 21-35, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Modele gospodarki narodowej, Liberalizm gospodarczy, Neoliberalizm
Models of national economies, Laissez faire, Neoliberalism
Abstract
Opracowanie przyjmuje za cel identyfikację podstawowych cech anglosaskiego modelu gospodarki wolnorynkowej w ujęciu teoretycznym, a także przedstawienie zarysu historycznej ewolucji tego modelu. Takie podejście pozwoli na pełniejsze zrozumienie, czym ten model był w przeszłości, a czym jest dzisiaj, jak również na lepszą systematyzację wiedzy o jego cechach wyróżniających i ponadczasowych, niezbędną z punktu widzenia nurtu badawczego ekonomii porównawczej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bossak J.W.: Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie. SGH, Warszawa 2008.
 2. Crouch C.: Models of Capitalism. "New Political Economy" 2005, Vol. 10/4.
 3. Index of Economic Freedom 2011. Heritage Foundation, www.heritage.org./index
 4. Rothbard M.N.: What Has Government Done to Our Money? Ludwig von Mises Institute/Auburn University, Auburn 1990.
 5. Baudrillard J.: Ameryka. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
 6. Jacoby S.M.: Economic Ideas and the Labor Market: Origins of the Anglo-American Model and Prospects for Global Diffusion. "Comparative Labor Law & Policy Journal" 2005, Vol. 25/1.
 7. Rothbard M.N.: America᾽s Great Depression. Sheed and Ward, Kansas City 1975.
 8. Moggridge D.E.: Maynard Keynes. An Economist᾽s Biography. Routledge, London 2005.
 9. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna. PWE, Warszawa 2007.
 10. Friedman M., Friedman R.: Wolny wybór. Wydawnictwo Panta, Sosnowiec 1994.
 11. Reinhoudt J.: The Myth of the ῾Anglo-SAxon Model᾽. 'The American", 26.01.2007.
 12. Gidddens A.: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 13. Wojtyna A.: Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym. W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2008.
 14. Doing Business Ranking 2011, www.doingbusiness.org
 15. Plender J.: Which Capitalism? Will the Anglo-American Model Triumph? "New Economy" 2003, Vpl. 10/1.
 16. Czech S.: Nordycki model państwa dobrobytu - zarys ewolucji i perspektyw. W: Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych. Red. S. Swadźba, I. Ostoj. "Studia Ekonomiczne" nr 69, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 17. Sapir A.: Globalization and the Reform of European Social Models. "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44/2.
 18. Irvin G.: Iequality and the Anglo-American Economic Model. International Centre for Economic Research, "Working Paper" 2007, No. 26.
 19. OECD Statistics: Emloyment and Labor Markets, Key Tables. OECD, www.oecd.org.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu