BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bołtuć Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Produkty strukturyzowane - charakterystyka i przykłady z polskiego rynku
Structured Products - Analysis and Examples from Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 305-318, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkty strukturyzowane, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Fundusze hedgingowe, Private equity, Instrumenty pochodne, Obligacje, Dywersyfikacja ryzyka
Structured products, Management of investment portfolio, Hedge fund, Private equity, Derivatives, Bonds, Risk spreading
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu było syntetyczne przedstawienie charakterystyki podstawowych grup produktów strukturyzowanych oraz przedstawienie wybranych produktów z polskiego rynku giełdowego. Na podstawie przytoczonych danych można zauważyć, że w ostatnich latach jest to najszybciej rozwijający się rynek w Polsce, zwłaszcza pod względem ilości pojawiających się nowych produktów (także tych niedostępnych w obrocie giełdowym) i wielkości obrotu na rynku. Nadal jednak jest on w początkowej fazie rozwoju, zwłaszcza, jeśli porównać go z rynkiem produktów strukturyzowanych np.: Niemiec. Jednak produkty strukturyzowane stwarzają kolejną możliwość dywersyfikacji portfela. Występująca (choć nie we wszystkich produktach) ochrona kapitału czynie je dodatkowo bardziej korzystnymi w warunkach dużych zawirowań rynkowych.(fragment tekstu)

The aim include concise characteristic structured product. It is also present structured products which are note on polish stock market and discussion about two products which are note on Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. as, Structured Product and hybrid securities, John Willey&Sons, Singapore 2001.
  2. Inwestycje finansowe, red. K. Garbyelczyk, U. Ziamko-Siewek, Wydawnictwo CeDe-Wu, Wydanie I, Warszawa 2007.
  3. Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych. Wydawnictwo Poltext, 2009. Podsumowania warunków emisji dla Certyfikatów związanych z indeksem WIG20,Deutsche Bank AG Londyn - www.gpw.pl.
  4. Pruchnicka-Grabias I., Inwestycje alternatywne. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
  5. Rocznik giełdowy 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu