BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głód Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Podejście ewolucyjne w koncepcjach opisujących proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 50-66, Rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Globalizacja gospodarki, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Rynki międzynarodowe, Rozwój przedsiębiorstwa
Economic globalization, Enterprise internationalization, International market, Enterprise development
Abstract
Aby móc skutecznie konkurować i odnosić sukcesy na rynkach międzynarodowych, współcześni menedżerowie muszą zrozumieć i docenić warunki, w jakich działają. Występujące na szeroką skalę procesy internacjonalizacji są atrybutem współczesnej gospodarki. W ujęciu makroekonomicznym internacjonalizację i globalizację utożsamia się przede wszystkim ze wzrostem liczby i stopnia intensywności powiązań gospodarczych zarówno w wymiarze krajowym, jak i regionalnym. Procesy te stanowią jedno z najtrudniejszych wyzwań, wobec których stoją menedżerowie odpowiedzialni za rozwój przedsiębiorstw. Wśród wielu podejść próbujących przybliżyć zachodzące procesy internacjonalizacji na szczególną uwagę zasługuje podejście ewolucyjne.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Lee J., Balasundram M.: Smali Business and Globalization. "The Business Review" 2007, Vol. 7.
 2. Encyklopedia powszechna PWN. Warszawa 1976.
 3. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 4. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 5. Gorzelak G.: Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. T. 14. Warszawa 1989.
 6. Clarke L.: Zarządzanie zmianą. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 7. Czerska M.: Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 8. Gościński J.W.: Cykl życia organizacji. PWE, Warszawa 1989.
 9. Quinn R.E., Cameron K.: Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. "Management Sciene" 1983, No. 1.
 10. Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami. Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.
 11. Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Red. M. Przybyła. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wroclaw 2001.
 12. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. PWE, Warszawa 1993.
 13. Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 14. Czinkota M., Johnston W.: Segmenting U.S. Firms for Export Development. "Journal of Business Review"1981, No. 4.
 15. Buckley A.: Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena. PWN, Warszawa 2002.
 16. Budzyński W.: Wizerunek firmy: kreowanie, zarządzanie, efekty. Poltext, Warszawa 2002.
 17. Aharoni Y.: The Foreign Investment Decision Process. Harvard Graduate School of Business, Cambridge, MA, 1966.
 18. Macias J.: Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw - tendencja XXI wieku. "Przegląd Organizacji" 2009, nr 5.
 19. Pietrasieński P.: Międzynarodowe strategie marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 20. Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Red. E. Duliniec. SGH, Warszawa 2007.
 21. Gorynia M., Jankowska B.: Teoria internacjonalizacji. "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
 22. Patora-Wysocka Z.: O teorii internacjonalizacji działalności gospodarczej przez pryzmat MSP i firm zagranicznych. "Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 23. Johanson J., Vahlne J.E.: The Internationalization Process of the Firm. "Journal of Business Studies" 1997, No. 8(1).
 24. Cieślik J.: Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. SGPiS, Warszawa 1987.
 25. Welch L.S., Luostarinen R.: Internationalization: Evolution of a Concept. "Journal of General Management" 1988, No. 14 (2).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu