BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kocoń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Public relations jako instrument wykorzystywany przez państwo do wzmacniania w społeczeństwie poczucia bezpieczeństwa narodowego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 81-91, Rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Public relations, Bezpieczeństwo narodowe, Zaufanie społeczne, Wojsko, Sytuacje kryzysowe
Public relations, National security, Social trust, Army, Crisis situations
Abstract
Tematyka bezpieczeństwa narodowego jest bardzo ważna tak ze względów naukowych, jak i politycznych i społecznych. W dobie terroryzmu , a także zorganizowanej przestępczości, która anektuje nie tylko przestrzeń materialną, ale i cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo staje się pojęciem centralnym dyskursu publicznego, naturalnie więc zwraca uwagę obywateli. Dyskusja o bezpieczeństwie jest z jednej strony zjawiskiem pozytywnym - animuje wiele działań minimalizujących przestępczość, choć z drugiej strony może być przyczyną paniki moralnej, a w rezultacie - penalizacji zachowań niegroźnych dla ładu publicznego, czy też radykalnego zaostrzenia kar. Stąd konieczność prowadzenia wielowątkowej dyskusji na jego temat i podejmowania tych wątków, które dotychczas nie były szerzej analizowane. Dlatego też niniejszy artykuł ma na celu przyjrzenie się związkom pomiędzy public relations organów państwa a bezpieczeństwem jego obywateli. Warto zastanowić się, czy public relations rzeczywiście ułatwia obywatelom zrozumienie i aprobatę działalności organów państwa; watro także przyjrzeć się, czy i jak działalność public relations organów państwa pozwala na budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy rządzącymi a obywatelami.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Zielińska I.: Panika moralna, czyli walka o wartości. "Czas Kultury" 2010, nr 4(157).
 2. Świniarski J.: Bezpieczeństwo jako substytut szczęścia. W: Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku. Red. M. Lisiecki. WSZiP, Warszawa 2008.
 3. Kukułka J.: Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie. Red. J. Kukułka. Warszawa 1994.
 4. Stachowiak Z.: Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego. W: R. Jakubczak, J. Flis: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Warszawa 2006.
 5. Woronow W.: Transformacija ponimanija ekonomiczeslcoj bezopasnosti obszczestwa i czelowielca. Drosiba un tautas attistiba. Security and National Development. Daugavpils 2004.
 6. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3 876790
 7. Lippmann W.: U.S. Foregin Policy: Shield od the Republic. Littré Brown and C.O, Boston 1943.
 8. Sarkesian S.: U.S. National Security: Policy Makers, Processes, and Politics. Lynne Reiner Publishers, Boulder, New York 1995.
 9. Wojcik K.: Public relations od Ado Z. Placet, Warszawa 2001.
 10. Seitel F.P.: Public relations w praktyce. Felberg SJA, Warszawa 2003.
 11. Bielawski P.: Public relations - zarządzanie informacjami, www.proto.pl, dostęp: 06.05.2011.
 12. Siewierska-Chmaj A., Zaborowska E.: Funkcja public relations w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2000, nr 4.
 13. http://www.abw.gov.p1/portal/pl/4/63/Zadania.html
 14. Strategia informowania i promocji obronności,www.mon.gov.pl/pliki/File/strategia_informowaniaJ_promocji.doc, dostęp: 05.06.2011.
 15. http://www.obrona-cywilna.pl/artykul.html?id_artykul=53
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu