BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipowicz Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Inwestycje w złoto jako alternatywna forma lokowania kapitałów na rynku polskim
Investment in Gold as an Alternative Form of Investments in the Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 329-348, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Lokaty, Złoto, Dywersyfikacja ryzyka, Inwestycje alternatywne
Financial investment, Investments, Gold, Risk spreading, Alternative investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2007 r., skłonił inwestorów do poszukiwania alternatywnych sposobów inwestowania. Po dużych spadkach, zaobserwowanych na rynku akcji, inwestorzy poszukują bezpieczniejszych inwestycji, czyli charakteryzujących się przede wszystkim mniejszym ryzykiem. Jedną z nich może być na pewno rynek surowcowy. Rynek ropy naftowej, złota, srebra, jak również metali przemysłowych, takich jak miedź czy aluminium z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu. Tylko nieliczni inwestorzy są świadomi, że inwestycje na rynku towarowym, to nie tylko alternatywa do lokowania kapitału na rynku akcji, czy też dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, a również sposób na osiągnięcie zysków. Wśród surowców największą popularnością cieszy złoto, które od wielu pokoleń uważane jest za najbezpieczniejszą lokatę oszczędności.(fragment tekstu)

The article is devoted to the market of gold, which belongs to the widely understood alternative investments. Gold market is one of the oldest markets and relatively safe. This market offers a wide range of instruments. The work was divided into three parts. In the first part was presented the history of the gold market. The second is the characteristics of market, demand and supply. It also describes the main market for gold traders. The third part is devoted to the Instruments available to the individual or institutional clients. The author focuses on the Polish market and the relatively new and still unavailable in the our country ETFs. The last part is the analysis of the value of investing in gold with the use of nonparametric tests. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 2. Baranowski A., Gospodarstwa domowe na polskim rynku złota w latach 2001-2005, Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
 3. Baranowski A., Uczestnicy wtórnego rynku złota w Polsce w świetle Badań Demoskopijnych. Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 35, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 4. Borowski K., Rynek złota i monet, w: Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 5. Gabryelczyk K., Exchange Traded Funds, w: Private asset & Wealth management, red. K. Gabryelczyk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Janicki J., Analiza trendów na rynku złota za pomocą wskaźnika Dow/Gold, Praca dyplomowa. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Miziołek T., Fundusze surowcowe i towarowe, w: Private asset & Wealth management, red. K. Gabryelczyk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Pełka W., Od złotego standardu do spekulacji, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
 10. 0'Callaghan G., The structure and operation of the World Gold Market, "International Monetary Fund" 1993, Occasional paper no. 105.
 11. Fundusze ETF nie będą konkurencją dla kontraktów terminowych, www.parkiet.com.
 12. Gold Investment Digest, April 2007-January2010.
 13. Gold Demand Trends, Fourth Quarter And Full Year 2009.
 14. Word Gold Council, www.gold.org
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu