BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kućmierczyk Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Uwarunkowania rozwoju telepracy
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 117-126, Tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rynek pracy, Telepraca, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Labour market, Teleworking, Information and Communication Technology (ICT)
Abstract
Dynamiczny rynek pracy i rozwój technologii informatyczno-telekomunikacyjnych umożliwia podmiotom na nim funkcjonującym stosowanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy. Pomimo dużych możliwości wykorzystania telepracy, istnieje stosunkowo niewiele krajowych pozycji literaturowych poświęconych temu zagadnieniu. Proces wdrażania telepracy jest procesem złożonym. Prawidłowa implementacja i rozwój telepracy w organizacji wymaga od podmiotu wdrażającego szerokiej wiedzy z różnych obszarów. Celem opracowania jest diagnoza istoty telepracy oraz identyfikacja uwarunkowań rozwoju telepracy w organizacji. Opisane zostały tu: uwarunkowania prawno-organizacyjne, techniczno-sprzętowe i społeczno-psychologiczne. Oceny wskazanych obszarów dokonano na podstawie analizy źródeł własnych.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z późn. zm.
  2. Nilles J.M.: Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2003.
  3. Telepraca i usługi zdalne - e-przedsiębiorczość. Red. I. Harnik. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Kraków 2008.
  4. Janiec M., Czerniak T., Kreft W., Piontek R.: Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy - poradnik. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
  5. Wiśniewski J.: Zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2007.
  6. Kućmierczyk M., Wróbel M.; Telepraca i e-edukacja, czyli dokąd zmierza społeczeństwo informacyjne w e-obszarach. W: Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Red. A. Antonowicz. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
  7. http://www.eurofound.europa.eu
  8. The Cisco Connected World Raport,http://www.telecommutenews.com
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu