BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mataczyński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Próba oceny Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako czynnika wspierającego reformy gospodarcze na Ukrainie
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 138-147, Wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Globalizacja gospodarki, Rozwój gospodarczy, Integracja gospodarcza państw z UE
Economic globalization, Economic development, Economic integration with the EU countries
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu, w którym EPS przyczynia się oraz może przyczynić się w przyszłości do przyspieszenia reform rynkowych na Ukrainie. W pierwszej części zaprezentowane zostaną ogólne zasady polityki UE wobec krajów transformacji gospodarczej przed i po rozszerzeniach 2004 oraz 2007, instytucjonalne ramy EPS jako nowej formy współpracy UE z jej sąsiadami oraz czynniki wpływające na jej efektywność w przypadku Ukrainy. Następnie zanalizowany zostanie wpływ uczestnictwa w EPS na tempo reform rynkowych w tym kraju. Jednocześnie zweryfikowana zostanie hipoteza mówiąca o ograniczonym wpływie EPS na tempo, jak i kształt przemian rynkowych oraz zaprezentowane zostaną potencjalne metody zwiększania jej skuteczności. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dąbrowski M.: Economic Relations between the EU and CIS (An Overview). "CASE Network Studies & Analyses" 2007, No. 352.
  2. Mayhew A.: Ukraine and the European Union: Financing Accelerating Integration. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2008.
  3. Paczyński A.: European Neighbourhood Policy and Economic Reforms in Eastern Neighbourhood. "CASE Network Studies & Analyses" 2009, No. 382.
  4. Nowak A.Z.: European Neighbourhood Policy and Ukraine - Initial Results. W: Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine. Red. A.Z. Nowak, D. Milczarek, B. Hud', J. Borkowski. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
  5. Pomorska K.: Facing the challenges of direct neighbourhood: the policy of the European Union towards Ukraine after the 2004 enlargement. W: Beyond the Borders. Ukraine and the European Neighbourhood Policy. Red. K. Kosior, A. Jurkowska. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007.
  6. Shumylo O.: Ukraine and the European Neighbourhood Policy. Ensuring the Free Movement of Goods and Services. "CEPS Working Document" 2006, No. 240.
  7. Emerson M., Noutcheva G., Popescu N.: European Neighbourhood Policy Two Years on: Time indeed for an 'ENP Plus'. "CEPS Policy Brief' 2007, No. 126.
  8. Sokolenko I.: The ENP and beyond: What Tools to Support Democratic Transformation of Ukraine. W: Beyond the Borders. Ukraine and the European Neighbourhood Policy. Red. K. Kosior, A. Jurkowska, Wyższa Szkota Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu