BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Alians Railteam jako przykład kooperacji w zakresie międzynarodowych przewozów high speed
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 177-185, Rys., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Transport kolejowy, Transport pasażerski, Transport międzynarodowy, Alianse strategiczne
Railway transport, Passenger transport, International transport, Strategic alliances
Abstract
Liberalizacja pasażerskiego transportu kolejowego w Europie stwarza przewoźnikom nowe możliwości w zakresie świadczenia międzynarodowych usług przewozowych. Słabnące bariery międzynarodowe, dynamicznie zmieniające się otoczenie, konieczność zaspokojenia potrzeb pasażerów oraz rosnąca konkurencja ze strony innych gałęzi transportu powodują, że przedsiębiorstwa kolejowe rozwijają nowe formy współpracy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje kooperacja w postaci aliansów strategicznych. (...) Celem opracowania jest scharakteryzowanie współpracy przedsiębiorstw działających w ramach aliansu strategicznego na przykładzie sojuszu spółek realizujących międzynarodowe przewozy kolejami dużych prędkości w Europie.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Morris D., Hergert M.: Trends in Collaborative Agreements. "Columbia Journal of World Business", Summer 1987.
 2. Oczkowska R.; Joint venture jako alians przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym - rozważania terminologiczno-definicyjne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 720, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 3. Chwistecka-Dudek H., Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 4. Cygler J.: Alianse strategiczne. Diffin, Warszawa 2002.
 5. Borczuch A., Chwistecka-Dudek H.: Alianse jako gra strategiczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=DD:13:17:31996L00 48:PL:PDF
 7. Roeder J.: Railteam - eine starke Alianz für Europa. "Eisenbahntechnische Rundschau" 2008, nr 3.
 8. NS Hispeed factsheet, http://www.nshispeed. nl/en/our-trains/fastest-connection-between-amsterdam-and-rotterdam
 9. http://www.eurostar.com/UK/uk/leisure/about_eurostar/company_information/ownership_structure.jsp
 10. http://www.thalys.com/fr/en/about-thalys/key-figures
 11. http://www.tgv-lyria.com/main/FCK/File/site_en/footer/about_lyria.asp
 12. http://www.railteam.co.uk/travel-information/railteam-services.php
 13. Buyck C.: Planes versus Trains. :Air Transport World", January 2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu