BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Funkcjonalność platform edukacyjnych z uwzględnieniem Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania, 2011, s. 186-195, Rys., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Technologia informacyjna, Edukacja elektroniczna, Globalizacja oświaty, Platformy edukacyjne
Information society, Knowledge-based economy, Information Technology (IT), e-education, Globalization of education, Educational platforms
Abstract
Jednym z celów Unii Europejskiej jest podniesienie stopy życiowej i jakości życia ludności. Integracja europejska rozbudziła wiele nadziei. Perspektywą członkostwa był napływ nowych funduszy, wzrost inwestycji, możliwość podejmowania pracy w innych krajach. Wśród wielu wymiernych korzyści, jakie można byłoby wymienić, należy zwrócić uwagę na rolę dostępu do informacji w Polsce i w innych krajach członkowskich. Celem opracowania jest przedstawienie funkcjonalności platform edukacyjnych jako nowego sposobu przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Praca składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono zarys elektronicznej edukacji w gospodarce opartej na wiedzy, w drugiej dokonano krótkiej charakterystyki platform edukacyjnych na tle powiększającego się społeczeństwa informacyjnego. Ostatnia część poświęcona jest charakterystyce Szkolnej Platformy Edukacyjnej we współczesnej szkole. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Walinowicz K.: Wpływ członkostwa na edukację w Polsce. "Wspólnoty Europejskie" 2009, nr 2(195).
 2. Buzek J.: Przygotowanie do 7 programu ramowego 2007-2013. W: Prace Komisji Spraw Europejskich PAU. Tom II. Red. A. Pieczarek. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008.
 3. Rabczuk W.: Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe Konteksty. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2007.
 4. Pinder J., Usherwood S.: Unia Europejska. PWE, Warszawa 2009.
 5. Michałowska G.: Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 6. Grabowiec P.: Społeczeństwo informacyjne w Europie. W: Podstawy europeistyki. Red. W. Bokajło, A. Pacześniak. Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2009.
 7. Falkowski M.: Polacy i Niemcy: wzajemny stosunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W: Polska - Niemcy - Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE. Red. L. Kolarska-Bobińska, M. Falkowski. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 8. Zagórska R.: Nowe formy współpracy nauki z gospodarką w priorytetowych obszarach badawczych XXI w. W: Zeszyty Naukowe nr 23. Red. E. Lisowska. Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 9. Szymańska A: Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
 10. Weresa M.A.: Formy i metody powiązań nauki i biznesu. W: Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze. Red. M.A. Weresa. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 11. Wach K.: Europejski rynek pracy. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 12. http://www.iabpolska.pl/raporty/
 13. Krakowska M.: Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 14. Siemieniecki B.: Taksonomie zastosowań technologii informacyjnej w edukacji. W: Pedagogika medialna. Cz. 2. Red. B. Siemieniecki. PWN, Warszawa 2008.
 15. Wróbel M.: 2 w 1 - czyli lekcja ekonomii z komputerem w tle. W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Nowe wyzwania edukacyjne. Red. J. Migdalek, A. Stolińska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 16. http://www.platforma.librus.pl/index_info
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu