BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie sekurytyzacji własności intelektualnej jako metody finansowania działalności przedsiębiorstwa
Using of Securitisation of Intellectual Property as A Method of Financing Enterprise's Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 395-405, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Sekurytyzacja aktywów, Venture capital, Prawo własności intelektualnej
Financing enterprises, Intellectual capital, Asset securitisation, Venture capital, Intellectual property law
Note
streszcz., summ..
Abstract
Działalność każdego przedsiębiorstwa jest zdeterminowana przez posiadane przez nie kapitały. W zależności od profilu działalności, warunków działania, wielkości przedsiębiorstwa, wyników dotychczasowej działalności oraz wielu innych czynników przedsiębiorstwa decydują się na pozyskiwanie kapitałów z różnych źródeł. Wzrost konkurencyjności powoduje konieczność ciągłego inwestowania oraz wzrost zapotrzebowania na kapitały obce. Jednocześnie z rozwojem rynków finansowych sytuacja ta sprzyja powstawaniu nowych form finansowania. Jedną z takich technik jest sekurytyzacja, w której zabezpieczeniem jest własność intelektualna. Artykuł prezentuje główne cechy charakterystyczne sekurytyzacji własności intelektualnej oraz korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorstwo wybierające taką formę finansowania działalności. (fragment tekstu)

Działalność każdego przedsiębiorstwa jest zdeterminowana przez posiadane przez nie kapitały. W zależności od profilu działalności, warunków działania, wielkości przedsiębiorstwa, wyników dotychczasowej działalności oraz wielu innych czynników przedsiębiorstwa decydują się na pozyskiwanie kapitałów z różnych źródeł. Wzrost konkurencyjności powoduje konieczność ciągłego inwestowania oraz wzrost zapotrzebowania na kapitały obce. JThe aim of the article is to present intellectual property securitization as a funding alternative. Increase of competitiveness among enterprises brought to the need of making new investment all the time. As an effect companies had to look for new, more effective ways of financing. Alternative financing solution could be intellectual property securitization. This article presents characteristics of intellectual property securitization and the advantages which company can receive using it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Berman B., From ideas to assets, Wydawnictwo John Wiley&Sons Inc., New York 2002.
 2. Czerwińska-Kayzer D., Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i  średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXVII, Poznań 2006.
 3. Hillery J.S., Securitisation of intellectual property Recent Trends from United States, materiały CORE, Washington 2004.
 4. Kalasińska M., Sekurytyzacja aktywów bankowych, ZBP, Warszawa 2007.
 5. Kosiński A, Sekurytyzacja aktywów. Biblioteka menadżera i bankowca. Warszawa 1997.
 6. Kotarba W., Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut organizacji i zarządzania w przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2005.
 7. Mourisen J, Koleva G., Packing and unpacking knowledge, patents and intellectual capital,, Journal of intellectual capital" 2005, vol. 6, No 3.
 8. Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstwa - możliwości i perspektywy, red. B. Iwankiewicz-Rak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 9. Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, red. I. Pyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 10. Sierpińska M., Wędzki D, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, 1999.
 11. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 12. World Intellectual Propery Organisation, Secrets of Intellectual Property-A Guide for small and medium sized Exporters, Geneva 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu