BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochalski Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Poziom kosztów tworzenia wartości w spółce giełdowej
Costs of Value Creation in the Listed Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 91-97, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Koszty, Analiza kosztów, Kosztochłoność
Costs, Cost analysis, Cost absorptivity
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem opracowania jest wykazanie przydatności analizy poziomu kosztów z uwzględnieniem kosztu zain­westowanego kapitału w zarządzaniu wartością w spółce giełdowej. Za główne determinanty poziomu kosztów uznano w analizie kosztochłonność zysku ekonomicznego oraz rentowność ekonomiczną sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to prove that analysis of costs including cost of capital is useful in value based management in the listed company. The main determinants of costs level in the analysis are: cost absorption of the economic profit, and economic sales profitability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kochalski C., Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  2. Krajewski M, Ocena efektywności kosztów w przedsiębiorstwie, T. Dudycz i S. Wrzosek (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu