BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kustra Arkadiusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zmiany w strukturze finansowania projektów górniczo-geologicznych realizowanych przez koncerny światowe w kontekście kryzysu finansowego
The Changes in Financing Structures of Mining Geological Projects Realized by World Mining Enterprises in the Light of Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 99-112, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Koszt kapitału, Górnictwo, Strategia finansowa
Capital cost, Mining sector, Financial strategy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zostały przedstawione tendencje zmian w finansowaniu projektów górniczo-geologicznych realizowanych w 2009 roku na świecie. Sektor górniczy korzystając z hossy jaka panowała na rynkach surowców mineralnych do 2008 roku w dużym stopniu wykorzystywał w finansowaniu kapitał obcy odsetkowy, co doprowadziło do rekordowego zadłużenia sektora na koniec 2008. Wraz z nadejściem kryzysu i załamaniem cen na giełdach surowców mineralnych, firmy górnicze postanowiły zmniejszyć zadłużenie i w szerszym stopniu wykorzystywać kapitał własny jak również obligacje zamienne na akcje, co wynikało ze zwiększenia kosztów finansowych obsługi istniejącego długu oraz zwiększenia ryzyka kredytowego dla zaciągania nowych kredytów. W artykule przedstawiono największe programy emisyjne oraz emitentów w branży górniczej w 2009 roku potwierdzając zmiany w strukturze finansowania. (abstrakt oryginalny)

In the paper, it was presented the changes in financing of mining-geological projects realized in the world in 2009. During prosperity in metals and mineraIs markets in 2008, mining sector used to finance Ihe debt in activity, what caused recorded leverage in the whole sector in the end of 2008. Along with coming of inancial crisis and the hreakdown of mineral prices, mining enteiprises tried to reduced the debt in financing through issuing of shares in IPO and convertible bonds. That was a consequence of increasing financial costs to debt repayinent and financial risk to drawing new loans. In the paper, it was presented the top issuers and issues in 2009, admitting in practice the changes in financing structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ericsson, Larsson: E&MJs Annual Survey of Global Mining lnvestment Project Survey 2009.
  2. Mining Deals Annual Report 2009 PriceWaterhauseCoopers 2009.
  3. Mining and metals, Wall of debt, raport Ernst&Young 2009.
  4. Tracking the trends 2009, The top 10 global mining issues, raport Deloitte 2009.
  5. 2008: theyear when cash was king raport Ernst&Young 2008.
  6. 2009: theyear of survival and revival, raporl Ernst&Young 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu