BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosicka Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Instrumenty finansowe oparte na inwestycjach ekologicznych - przegląd nowych rozwiązań
Financial Instruments Based on Environmental Investments - Review of New Solutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 421-431, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Inwestycje ekologiczne, Zarządzanie inwestycjami, Instrumenty finansowe
Ecological investments, Management of investments, Financial instruments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Instytucje finansowe odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju aktywności gospodarczej poprzez udostępnianie i redystrybucję kapitału. Są to podmioty elastyczne, które rozwijają oferowane przez siebie produkty w zależności od potrzeb inwestorów. Tak też dzieje się w przypadku potrzeb kapitałowych inwestycji ekologicznych. Coraz silniejsze tendencje włączania działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu w politykę oraz prawodawstwo państw powodują, że zachodzi coraz większa konieczność pozyskania kapitału na inwestycje ekologiczne. To z kolei wpływa na rozwój nowych metod finansowania inwestycji ekologicznych oraz w efekcie na powstanie tzw. ekologicznych produktów finansowych. ' Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnych ekologicznych instrumentów finansowych, które określić można jako kontrakty zawarte między dwiema stronami, regulujące zależność finansową między tymi stronami' i charakteryzujące się tym, że ich funkcjonowanie jest istotne dla rozwoju inwestycji (fragment tekstu)

The aim of the article is to present some new solutions among financial instruments based on environmental investments. The article includes examples of some innovative financial instruments which are crucial for environmental investments development as well as financial instruments which value depends on environmental investments value. The main reasons of growing interest of financial institutions in environment protection and climate changes and as a result- the development of "green" financial instruments are pointed either.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borys G., Ryzyko ekologiczne w działalności banku. Biblioteka Menedżera i  Bankowca,Warszawa 2000.
 2. Burzyńska D., Fila J., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 3. Czaja S., Fiedor B., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnch. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002. ,
 4. Dziawgo L., Eco-Offers of Banks and lnVestment Funds. Roland and International Trends, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 5. Garski K., Robota Boga, "Gazeta Bankowa" 2010, nr 02/1106.
 6. Green Economics. Two proposed tools would help show financial benefits of green buildings, Report prepared on behalf of: The Institute for Market Transformation to Sustainability.
 7. Green Financial Products and Services. Current Trends and Future Opportunities in North America, A report of the North American Task Force (NAFT) of the United Nations Environment Programme Finance Initiative, ICF Consulting Canada, Inc., 2007.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006.
 9. Kasiewicz S., Rogowski W., Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
 10. Krukowska M., Zyski moralnie niekwestionowane, "Forbes" 2009, nr 08.
 11. Labatt S., White R.R., Carbon Finance. The Financial Implications of Climate Change, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
 12. Labatt S., White R.R., Environmental finance: a guide to environmental risk assessment and financial products, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2002.
 13. www.csrinfo.org/pl.
 14. www.climatebonds.net.
 15. www.eib.org.
 16. www.treasury.worldbank.org.
 17. Żyła A., Możliwości finansowania inwestycji OZE, "Nowa Energia" 2009, nr 2(8).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu