BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krężołek Dominik (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Kwantylowe oraz koherentne miary ryzyka -analiza empiryczna na rynku metali nieżelaznych z wykorzystaniem rodziny statystycznych rozkładów stabilnych'
Quantiles and Coherent Risk Measures - an Empirical Analysis on the Non-Ferrous Metals' Market Based on the Family of Stable Distributions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 433-444, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie inwestycjami, Metody statystyczne, Ryzyko inwestycyjne, Metale kolorowe, Rozkłady stabilne, Złoto, Metale szlachetne, Miernik ryzyka (VaR)
Management of investments, Statistical methods, Investment risk, Non-ferrous metals, Stable distributions, Gold, Precious metals, VaR method
Note
streszcz., summ..
Abstract
Skuteczne zarządzanie inwestycjami we współczesnej gospodarce wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych technik statystyczno-matematycznych. Kryzysy ekonomiczne, z jakimi spotyka się w ostatnich latach światowa gospodarka są spowodowane szeregiem, często niezależnych czynników. Odpowiednie opracowanie modelu ekonometrycznego, na podstawie którego możliwa byłaby projekcja i odzwierciedlanie rzeczywistego stanu natury jest procesem niezwykle skomplikowanym. Wypracowane w ubiegłym stuleciu metody szacowania i oceny ryzyka inwestycyjnego wymagają modyfikacji ze względu na stale zmieniającą się strukturę zbioru czynników ryzyka. Wynika to przede wszystkim z szybkiego rozwoju rynku, nowych możliwości inwestycyjnych, a także nieprzewidywalności niektórych zdarzeń. Zdarzenia takie cechują się znacznie wyższym poziomem ryzyka, a ich prognozowanie jest w niekiedy całkowicie niemożliwe. (fragment tekstu)

The aim of his paper is to present some coherent risk measures estimated using stable and geostable distributions. Two basic measures were presented: ExpectedShort-fall and MedianShortfall. These measures represent expected loss from an investment beyond the level of selected VaR. An analysis was based on daily log-reurns of non-ferrous metals: gold, silver and platinum.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Artzner, P., Delbaen F., Eber J. M., Heath D., Coherent Measures of Risk, "Mathematical Finance" 1999, vol. 9.
  2. Bends B., de Melo V., de Souza R.M., Measuring financial risk with copulas, "International Review of Financial Analysis" 2004, Charles Griffin and Company Limited, vol. 13.
  3. Keating C, Shadwick W.F. A Universal Performance Measure, "The Finance Development Center" 2002.
  4. Kozubowski T.J., Geometric Stable Laws: Estimation and Applications, "Mathematical and Computer Modelling" 1999, vol. 29.
  5. Kozubowski T.J., Podgórski K. Asymmetric Laplace Distributions, " The Mathematical scientist" 2000, vol. 25.
  6. Krężołek D., Ocena ryzyka inwestycji portfelowych - miara Omega, w: Inwestowanie na rynku kapitałowym. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 10, Szczecin 2008.
  7. Puig P., Stephens M.A., Tests of Fit for the Laplace Distribution, with Applications, "Technometrics" 2002, vol. 4(42).
  8. Trzpiot G., Krężołek D., Quantiles ratio risk measures for stable distribution models in finance, w: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Studia Ekonomiczne nr 53, Katowice 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu