BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lawędziak Bartosz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wycena obligacji dożywalnościowych opartych na hipotece wstecznej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 445-454, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Obligacje, Odwrócona pożyczka hipoteczna
Bonds, Reverse mortgage
Note
streszcz., summ..
Abstract
Żywotność społeczeństw (ryzyko długowieczności) i powiązany z tym coraz dłuższy okres emerytalny oraz przesunięcie struktury demograficznej w kierunku populacji zaawansowanej wiekowo stawia nowe wyzwania instytu¬cjom ubezpieczeń społecznych. Zjawiska te mogą prowadzić do zachwiania stabilności finansowej systemów ubezpieczeń społecznych jak i jednostek indywidualnych uniemożliwiając im zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na starość. Hipoteka wsteczna/odwrócona (reverse mortgage) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku finansowego na produkt stanowiący swoiste ubezpieczenie od ryzyka długowieczności. W instrumencie tym nieruchomość stanowi jedyne zabezpieczenie kredytu udzielanego właścicielowi w postaci dochodu ryczałtowego, dochodu dożywotniego, linii kredytowej lub dowolnego ich połączenia. (fragment tekstu)

Reverse Mortgage is a financial instrument that allows the release of capital tied up in its real estate. This product is not available on the Polish financial market, but this type of transactions for the first appeared in the U.S. in 1970 by the GNMA - Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), which has guaranteed the sale of certificates of the type of mortgage pass-through. This paper will be characterized the same product that is a mortgage, and then will attempt to bond valuation based on this instrument and on data from the Polish market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Blake D., Burrows W., Survivor bonds: helping to hedge mortality risk, "Journal of Risk and Insurance" 2001, vol. 68.
 2. Chinloy P.T., Megbolugbe I.F., Reverse mortgages: contracting and crossover risk, "Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 1994.
 3. Cox S.H., Fairchild J.R., Pedersen H.W., Economic aspects of securitization of risk, "Astin Bulletin" 2000, vol. 30.
 4. Cummins J.D., Securitization of life Insurance assets and liabilities, "The Wharton Financial" 2004.
 5. DiVend T.R., Herzog T.N., Modeling home equity conversion mortgages, "Transactions of the Society of Actuaries" 1991, vol. 43.
 6. Frees E.W., Carriere J., Valdez E.A., Annuity valuation with dependent mortality,"Journal of Risk and Insurance" 1996, vol. 63(2).
 7. Lee R., Carter L.R., Modeling and forecasting the time series ofU.S. mortality, "Journal of the American Statistical Association" 1992, vol. 87(419).
 8. Lin Y., Cox S.H., Natural hedging of life and annuity mortality risks, Georgia State University, working paper, 2005.
 9. Shiller R.J., Weiss A.N., Moral hazard in home equity conversion, NBER Working Paper No. W6552, 1998.
 10. Szymanoski E.J., Risk and the home equity conversion mortgage, "Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association" 1994, vol. 22.
 11. Wang L., Valdez E.A., Piggott J., Securitization of longevity risk in reverse mortgages, NBER Working Paper, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu