BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idziak Ewelina
Title
Zmiana warunków współpracy z bankiem i jej znaczenie w zarządzaniu ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
The Change of Cooperation Conditions with a Bank and it's Importance for Financial Risk Management in a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 713-722, Tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Ryzyko, Ryzyko bankowe, Banki, Przedsiębiorstwo
Risk, Banking risk, Banks, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opracowanie porusza aktualną tematykę relacji przedsiębiorca-bank w czasach wolatylności. Zaprezentowano przyczyny kryzysu w przedsiębiorstwach. Omówiono zdarzenia takie, jak repricing i wypowiedzenia umów kredytowych. Podano przykłady podwyższania marż, opłat oraz wypowiedzenia umowy kredytowej. Wskazano na znaczenie właściwego zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Nawiązano do strategii banków na czas kryzysu. Skorzystano z literatury, danych statystycznych, wywiadów, doświadczeń.(abstrakt oryginalny)

The composition rises the current relationship between companies and banks. Pointed out the risk management in the company. Presents the endo and egzo causes of the crisis in companies. Crisis reveals events such as the repricing of credit and termination of credit contracts. Examples are given in matters: increase margins, fees, termination of the credit contract. Reference is made to the strategy of banks in the time of crisis. Used: literaturę, statistics, interviews, experience. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Altman E.I., Hotchkiss E.: Trudności finansowe a upadłość firm, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007.
  2. Jajuga K., Jajuga T.:Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
  4. Kalinowski M.: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, CeDeWu.PL Wydaw¬nictwa Fachowe, Warszawa 2009.
  5. Korzeb Z.: Budżetowanie w banku komercyjnym, Difin, Warszawa 2007.
  6. Nawrot W.: Globalny kryzys finansowy XXI wieku - przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
  7. Przybylska-Kapuścińska W., Stodulny P.: Podmiotowe i strukturalne uwarunkowania konkurencji w sektorze bankowym w Polsce, Materiały z konferencji "Konkurencja w gospodarce współczesnej", Poznań 2006.
  8. Rochoń M.: Analiza komparatywna determinantów wpływających na kryzys polskich i amerykańskich przedsiębiorstw, Management Forum 2020, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego.
  9. www.pb.pl; Puls Biznesu, 29.05.2009
  10. www.pl.wikipedia.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu