BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Truchanowicz Marcin
Title
Zmiana organizacji systemu gwarantowania - dlaczego?
Why Reorganise the Risk Management System?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 749-759
Keyword
Organizacja, Zmiany organizacyjne
Organisation, Organisational change
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiony został sposób rekonstrukcji przez KDPW koncepcji systemu gwarantowania rozliczania transakcji w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadał aktualnym standardom stosowanym przez największe izby rozliczeniowe na świecie. W ogólnym zarysie przedstawiona została koncepcja zaprojektowanego przez KDPW systemu gwarantowania opartego o metodologię SPAN®, stworzoną i rozwijaną przez Chicago Mercantile Exchange, Inc., która to jest wykorzystywana jako narzędzie do obliczania wymagań depozytowych przez szereg instytucji rozliczeniowych na świecie. Metodologia SPAN®, poprzez kompletny opis ryzyka, umożliwia znacznie bardziej precyzyjny pomiar ryzyka niż metodologia stosowana obecnie przez KDPW, co podniesie poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności na polskim rynku finansowym. Ponadto, wprowadzenie pełnej metodologii SPAN® doprowadzi do większej transparentnosci polskiego rynku z punktu widzenia stosowanych metod zarządzania ryzykiem, gdyż dla dużych inwestorów zagranicznych metodologia SPAN® jest rozpoznawalnym standardem. strakt oryginalny)

The article presents reorganisation of KDPWs risk management system aimed at bringing it in line as much as possible with the current standards of the largest clearing houses globally. It out-lines the concept of KDPWs risk management system designed on the basis of SPAN methodology developed and implemented by Chicago Mercantile Exchange, Inc. and used as a tool of performance bond (margin) calculation by many clearing institutions around the world. Thanks to complete risk description, SPAN ensures more accurate risk measurement than the methodology currently used by KDPW, and thus will enhance the safety of operations on the Polish financial market. In addition, implementation of the complete SPAN methodology will ensure more transparency of the Polish market in terms of applied risk management methods because SPAN is a standard recognised by large foreign investors. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu