BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sekurytyzacja całkowitych dochodów przedsiębiorstwa na europejskich rynkach kapitałowych
Whole Business Securitisation on European Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 499-509, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Sekurytyzacja aktywów, Dochody przedsiębiorstwa
Capital market, Asset securitisation, Corporate profits
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest omówienie specyfiki sekurytyzacji całkowitych dochodów przedsiębiorstw, określanej jako Whole Business Securitisation. Prezentując nowe możliwości adaptacji mechanizmu sekurytyzacji wskazano na wielkość rynku sekurytyzacyjnych instrumentów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem papierów WBS, oraz podjęto próbę identyfikacji czynników determinujących wykorzystanie tej metody w praktyce gospodarczej.(fragment tekstu)

The article presents a nature of whole business securitization as a technique of enterprise fmancing. Pragmatic aspect has been considered by point of view of securitization development in the field of European capital market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. AFME Securitization Data Report Q4:2009 (www.afme.eu)
  2. Agboyibor P., Bartlam M., Messina P., Selected Legal Aspects of the European Securitisation Practice, Orrick, Londyn 2006.
  3. Bielawska A., Pawłowski M., Sekurytyzacja należności handlowych w procesie refinansowania aktywów małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, red. K. Znaniecka, T. Zieliński, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w  Katowicach, Katowice 2008.
  4. Borod R.S., Leonardo M., Scherzer D., Expłoring perimeters of whloe business securitization, Global Securitisation and Structured Finance 2007.
  5. Hill C.A., Whole business securitization in emerging markets, "Duke Journal Of Comparative & International Law" 2002, vol. 12, Nr 2.
  6. Reska Ł., Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2007.
  7. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank" luty 2004.
  8. Ueno H., Saito T., Whole business securitizations are gaining strength in Japan, Asia- law, "Japan Review" July 2007.
  9. Waszkiewicz A., Papierowe bogactwo sekurytyzacji, "Bank i Kredyt" kwiecień 2004.
  10. Węcławski J., Nowe obszary zastosowania sekurytyzacji aktywów finansowych przedsiębiorstw, w: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, t. 11 - Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS w  Lublinie, Lublin 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu