BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolak-Tuzimek Anna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Rozwój funduszy venture capital w Polsce
Venture Capital Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 181-193, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Private equity, Venture capital, Innowacje, Inwestycje
Private equity, Venture capital, Innovations, Investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Fundusze yenture capital tworzone są przez inwestorów publicznych (agencje rządowe, władze lokalne) i prywatnych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fiindusze emerytalne, osoby fizyczne). Inwestują one środki finansowe w określonego typu inwestycje o wysokim ryzyku, ale otrzymują w zamian wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału. Przedmiotem zainteresowania funduszy są przedsięwzięcia innowacyjne oraz firmy, które mają dobry produkt i odniosły już sukces rynkowy. Niestety brakuje im kapitału na dalszy rozwój i zwiększenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzedaży. (skrócony abstrakt oryginalny)

The objects of interest of the funds are innovation enterprises and the firms which can present some good product and are successful on the market. Unfortunately, they lack in the capital for the futurę development and enlargement of production possibilities as well as for gaining other gaps on the market and developing the selling nets. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Central and Eastern Europę Statistic 2008, An EVCA Special Paper, 2001.
  2. Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe malych i średnich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
  3. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (www.ppea.org.pl.
  4. ) Rosa A., Venture capital w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej 2009, Nr 2.
  5. Skowronek-Mielczarek A., Małe i Średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, CH Beck, Warszawa 2005.
  6. Tamowicz P., Rot R, Fundusze venture capital w Polsce, Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu