BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metoda składania i inne techniki szacowania kosztu kapitału własnego
Estimating Cost of Equity Using Buildup Method and other Techniques
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 195-207, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Koszt kapitału, Szacowanie kosztów
Enterprise valuation, Capital cost, Costs estimation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W coraz większym stopniu wdraża się w krajowych przedsiębiorstwach wodociągowych systemy monitoringu na sieciach wodociągowych, lecz ich wykorzystanie nie odpowiada ich możliwościom. Systemy monitoringu służą obecnie jako autonomiczne programy do zbierania informacji o produkcji wody i ciśnieniach w hydroforniach strefowych, dając ogólną wiedzę o stanie pracującej sieci wodociągowej, gdy jednocześnie mogą i powinny być wykorzystywane jako elementy systemów zarządzania siecią. Taki system informatyczny do zarządzania miejską siecią wodociągową przedstawiono w artykule. (abstrakt oryginalny)

The buildup method is an additive model in which the return is calculated as a sum of a risk-free rate and various risk premiums. Each premium represents the reward an investor expects to receive for taking on a specific risk. The paper presents the most widely used methods to estimate the equity cost of capital, i.e. 1) CAPM, 2) APM, 3) DOM, 4) DCF Method, 5) Fama-French Model, 6) Butler-Pinkerton Model (BPM), 7) Buildup Method. The paper presents an essence of the buildup method and focuses on the key issues related to theoretical and practical aspects of the method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Alexander I., Cost of Capital. The Application of Financial Models to State Aid. OXERA, Oxford 1995.
 2. Berry M.A., E. Burmeister, M.B. McElroy, Sorting OutRisks UsingKnown APTFactors. "Financial Analysits Journal" 1988, March-April.
 3. Chen N.F., R. Roli, S.A. Ross, Economic Forces and the Stock Market. "Journal of Busi­ness" 1986, No 59.
 4. Damodaran A., Equity Risk Premium (ERP), Determinants, Estimation and Implications. September 2008. http://pages.stem.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/ERPfull.pdf.
 5. Damodaran A., Investment Valuation. John Wiley & Sons, New York 1996.
 6. Fishman J.E., S.P Pratt, J.C. Griffith, D.K. Wilson, S.L. Meltzer, R.W. Hampton, Guide to Business Valuations, Volume 1, Second Edition, Practitioners Publishing Company, FortWorth 1992.
 7. Grinblatt M., S. Titman, Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw-Hill, Boston 1998.
 8. Haugen R.A., Modern Investment Theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
 9. Ibbotson Cost of Capital 2009 Yearbook. Momingstar, Chicago 2009.
 10. Ibbotson SBBI 2008 Valuation Yearbook. Market Results for Stocks, Bonds, Bills, and Inflation 1926-2007. Momingstar, Chicago 2008.
 11. Kaen F.R., Corporate Finance, Blackwell, Cambridge (USA) 1995.
 12. Kasper L., The Butler Pinkerton Model for Company-Specific Risk - A Critique. Business Valuation Review, Winter 2008.
 13. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4 "Utrata wartości aktywów", http://www.mf gov. pl/files_/rachunkowosc/komitet_standardow/ksr_nr_4_utrata_wartosci_aktywow. pdf?PortalMF=eb57d2e25a5741 e6610227fe 13062c51.
 14. Stocks, Bonds, Bills andinflation 1999 Yearbook: Market Results for 1926-1998. Ibbotson Associates, 1999.
 15. Zarzecki D., Byrka K., Kozłowska-Nalewaj K., Relationship between P/E Ratio. P/BV Ratio and Market Capitali^ation and Common Stock Returns. The Evidence for the Warsaw Stock Exchange. Emerging Economies. Program and Book of Abstracts, Academy of Business and Administratiye Sciences, Budapest, Hungary, 13-15 July 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu