BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatkowe narzędzia wspierania inwestycji w badania i rozwój
Tax Incentiyes For R & D Inyestment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 7-18, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Wspieranie small businessu, Inwestycje
Small business support, Investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
W gospodarce opartej na wiedzy efektywność podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji wzrost gospodarczy, w coraz większym stopniu zależy od wykorzystania i rozwoju aktywów intelektualnych. Teoria ekonomii' wykazuje, że głównym czynnikiem długoterminowego wzrostu produktywności są zmiany techniczne. Powszechna jest zatem opinia, że skutecznym sposobem zwiększania produktywności przedsiębiorstw jest prowadzenie prac badawczo--rozwojowych (research and development - R & D).(abstrakt oryginalny)

Investment in research and development is considered to be one of the most im-portant factors of economical growth. For that reason many countries introduce solu-tions that are to support private expenditures in this area. The most popular method of stimulating private investment in R & D uses tax incentives. The aim of this article is to asses effectiveness of this kind of economical tools.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Frascati Manuał, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, Paris 2002.
  2. Guellec D., Pottelsbreghe B., The Impact of Public R & D Expenditure on Business /?c6D, OECD, Paris 2000.
  3. Raising EU R & D Intensity, Improving the Effectiveness of the Mix of Public Support Mechanisms of Private Sector Research and Development, Directorate-General for Research Knowledge Based Society and Economy Strategy and Policy, In-vestment in Research, Raport niezależnych ekspertów przygotowany dla Komisji Europejskiej 2003.
  4. Tax Incentives for Research andDevelopment: Trends andissues, STI OECD. i Warda J.,
  5. Tax Treatment of Business Investments in Intellectual Assets: An International Comparision, "STI Working Paper" 2006, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu