BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kategorie skuteczności i efektywności w procesie ewaluacji
Effectiveness and Efficiency in Evaluation Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 33-45, Rys., tab., bibliogr. poz. 21
Keyword
Efektywność, Finanse
Effectiveness, Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
W literaturze ekonomicznej, i nie tylko, można spotkać wiele pojęć odnoszących się do efektywności, na przykład efektywność polityki podatkowej', efektywność inwestycji, efektywność alokacji zasobów, efektywność przedsiębiorstwa, efektywność energetyczna, efektywność działań promocyjnych, efektywność sektora publicznego. Celem artykułu jest wskazanie istoty skuteczności i efektywności oraz ich miejsca i znaczenia w procesie ewaluacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the essence of effectiveness and efficiency and a place of these categories in evaluation process. The article contains three parts. First part explains various understandings of effectiveness and efficiency, highlighting as-pects of these categories in public sector, and shows their common factors. Next it de-scribes the meaning of effectiveness and efficiency in evaluation and the last points their roles in budgeting process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public Sector Efficiency: An International Comparison, ECB Working Paper No 242, European Central Bank, July 2003.
 2. Afonso A., Schuknecht L., Tanzi V., Public Sector Efficiency: Evidence for New EU Member States and Emerging Countries, ECB Working Paper No 581, European Central Bank, Januray 2006.
 3. Begg D., Fisher S., Dombusch R., M;lroeA:o«ow/a, PWE, Warszawa 1999.
 4. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007.
 5. Czakon W., Procesowe podejście do badania efektywności, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wrocław 2005.
 6. Diamond J., Budget System Reform in Emerging Economies. The Challenges and the Reform Agenda, International Monetary Fund, Washington DC 2006.
 7. Efektywność polityki podatkowej, red. M.P. Devereux, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 8. Ekiert K., Ewaluacja w administracji publicznej - funnkcje, standardy i warunki stosowania, http://www.komunalne.home.pl/pte/e4u.php/ModFiles/Download/fdes/PTE/ Ewałuacja_w_administracji_publicznej.pdf
 9. Ex Ante Evaluation - A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Pro- grammes, European Commission, Budget Directorate, December 2001.
 10. Gorzeń-Mitka I., Skuteczność - próba interpretacji, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1060, Wrocław 2005.
 11. Knaap P. van der. Performance Management and Policy Evaluation in Netherlands - Toward an Integrated Approach, "Evaluation" 2000, vol. 6 (3).
 12. Kromann Kristensen J., Groszyk W.S., Buhler B., Outcome-focused Management and Budgeting, "OECD Journal on Budgeting" 2002, Vol. 1, No 4.
 13. McDavid J., Harwthom L., Program Evaluation & Performance Measurement - An Introduction to Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Dehli 2006.
 14. Olejniczak K., Teoretyczne podstawy ewaluacji ex post, w: Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza, red. A. Haber, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 15. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 16. Piłejko K., Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu, PWN, Warszawa 1970.
 17. Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, WP, Warszawa 1982.
 18. Robinson M., Results Information, w: Performance Budgeting. Linking Funding and Results, red. M. Robinson, International Monetary Fund-Palgrave Macmillian 2007.
 19. Schick A., The Performing State: Reflection on an Idea Whose Time Has Come but Whose Implementation Has Not, "OECD Journal On Budgeting" 2003, VoI. 3, No 2.
 20. Władyka A., Sprawność funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2.
 21. www.pwn.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu