BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylski Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Media jako źródło i środek upowszechnienia doktryn i ruchów społecznych
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach, 2011, s. 408-420, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Public relations, Media, Komunikowanie masowe, Ruchy społeczne, Ideologia
Public relations, Media, Mass communication, Social movements, Ideology
Abstract
Dziś, kiedy media komunikowania publicznego otaczają nas zewsząd, pytanie o ich rolę w genezie ruchów społecznych i upowszechnieniu wiedzy o nich wydaje się bezzasadne - odpowiedź jest bowiem oczywista. Media są środkiem szerzenia idei, źródłem powstawania ruchów społecznych i środkiem upowszechniania informacji o powstałych doktrynach i ruchach społecznych. Tę funkcję - wydaje się - spełniały również w przeszłości, z tym, że na początku rolę tę spełniały publikacje upowszechniające słowo drukowane. (...) Warto uzmysłowić sobie rolę, jaką spełniła "Encyklopedia" i jej twórcy encyklopedyści w szerzeniu idei rewolucyjnych, które wznieciły Wielką Rewolucję Francuską. (...) Żyjemy w mediosferze i do tego faktu należy podejść ze świadomością ogromnego wpływu mediów na genezę i rozwój doktryn i ruchów społecznych, ich specjalistów public relations oraz wszystkich PR-owców.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Lubar S.: Infoculture. Boston 1993.
 2. Zwoliński A.: Antropozofia - maski bez twarzy. http/www.sekty.pl
 3. Bey H.: The Information War. "Mediamatic" 1996, 8, No. 4.
 4. Dery M.: Escape Velocity. New York 1996.
 5. www.extropy.com/exi
 6. Lamond S.: Religion Inc.: The Church of Scientology. London 1986.
 7. Krótki przewodnik po najbogatszych sektach na świecie. "Forum" nr 49 (1948) z 2.12-8.12.2002.
 8. Ross A.: Strange Weather. New York 1991.
 9. Marciniak B.: Zwiastuni Świtu. Przesłanie od Plejadian przed wielką przemianą na Ziemi. Wydawnictwo Limbus, Bydgoszcz 1996.
 10. Davis E.: TechGnoza. Mit,magia = mistycyzm wieku informacji. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań 2002.
 11. Mackiewicz E.: Poganie sięgają po władzę w wyborach samorządowych. "Weekend" 25.10.2002.
 12. Zbiorowa śmierć przez Internet. "Rzeczpospolita" 2004, nr 241 (6924).
 13. Mazur B.: Rozłam w Kościele. "Wprost" nr 27 z 15.09.2002.
 14. Draguła A.: Ecclesia electronica? "Więź" 2002, nr 8-9.
 15. Kowalczyk D.: O możliwości spowiedzi przez Internet. "Więź" 2002, nr 8-9.
 16. Bolz N.: Chrismon, 2002, przedruk w "Forum" nr 34 (1933).
 17. http://Kai.pl./lodz/32968/chrześciajnin w świecie mediosfery
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu