BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Doświadczenia wybranych krajów w stosowaniu wieloletniego planowania budżetowego
Experiences of Some Countries in Use of Multi-Year Budgetary Planning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 47-58, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Planowanie budżetowe, Finanse publiczne
Budget planning, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
W przeobrażeniach współczesnych finansów publicznych w wielu krajach można dostrzec dążenie do wydłużenia horyzontu planowania budżetowego poza okres roku. Podkreśla się bowiem, że planowanie wieloletnie umożliwia racjonalniejsze gospodarowanie środkami publicznymi przez zwiększenie efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio- i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych. Daje to więc podstawę do budowy rozwiązań zapewniających większą wiarygodność i przejrzystość finansów publicznych(abstrakt oryginalny)

In recent years, many countries have moved their annual budget process in a strategie multi-year framework. This paper reviews examples of multi-year budgetary planning in some countries (mainly from Europe) and attempts to draw lessons from this experiences for the potential apphcations of multi-year budgeting procedures by Poland. Multi-year planning process has been shown also as a part of medium-term budgetary frameworks for needs of the Stability and Growth Pact.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Accountahility and Control. Federal Republic of Germany, Bundesminsterium der Finanzen, Berlin 2004.
  2. Bundesgesetz vom 4. April 1986 uber die Fuhrung des Bundeshaushaltes Bundeshaushaltsgesetz - BHG), BGBl. Nr 213/1986, zuletzt geandert durch das Bundesgesetz BGBl. 1 Nr 24/2007.
  3. Fisher L., Biennial Budgeting in the Federal Government, "Public Budgeting & Finance" 1997, Vol. 17, September.
  4. Heinemann F., Planning or Propaganda? An Evaluation of Germany's Medium-Term Budgetary Planning, ZEW, Mannheim 2005.
  5. Kwartalny raport ekonomiczny Banku Światowego. Grupa EU-8, World Bank 2004.
  6. OECD Budget Practices and Procedures Database, OECD 2007.
  7. Posen A.S., German Experience with Fiscal Rules - Lessons for the United States Prace.M, Committee on Rules, Washington 2005.
  8. Public Finances in EMU-2007, CE, Brussels 2007.
  9. Spackman M., Multi-Year Perspective in Budgeting and Public Investment Planning, OECD, Paris 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu