BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Siła kapitału pracującego w polskich przedsiębiorstwach
Working Capital in Polish Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 73-82, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Kapitał, Przedsiębiorstwo
Capital, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podjęcie probiematyki dotyczącej wskazania siły kapitału pracującego w polskich przedsiębiorstwach może wydawać się pozornie czynnością banalną, a nawet pozbawioną większego sensu poznawczego. Po bliższym przyjrzeniu się definicji kapitału pracującego na tle istoty kapitału można jednak stwierdzić, że siła kapitału pracującego to nie tylko gwarancja płynności firmy, ale także szybkość przeobrażania się kapitału stałego pracującego w aktywach obrotowych. Celem artykułu jest wskazanie na istotę kapitału pracującego jako części kapitału stałego przedsiębiorstwa ucieleśnionego i pracującego w aktywach obrotowych i pokreślenie przez to jego siły w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

Working capital is a very important financial category that is associated with a firm. The main aim of the article is to indicate to the potential of working capital and to show that it is a materialization of fixed capital. Fixed capital having its' materiał shape acts in current assets much faster than in fixed assets. Speed of this circulation determines enterprise profitability. In the other hand the rangę of materialization of fixed capital in current assets impacts on liąuidity of the firm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  2. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Dobija M., Ewołucja koncepcji racliunkowości, kapitału i pieniądza, w: Historia, współczesność i perspektywy racliunkowości w Polsce, red. S. Sojak, Wydawnic¬two UMK w Toruniu, Toruń 2003.
  4. Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, 1.1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
  5. Fisher I., The Naturę of Capital and Income, Macmillan, New York 1906.
  6. Hendrikscn E.A., Breda F.M. van. Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Pcnc J., Leksykon biznesu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  8. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  9. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu