BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wewnętrzna wartość firmy jako wartość niematerialna i czynniki ją kształtujące
Internal Goodwill of the Firm as an Immaterial Value and the Factors Which Shape it
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 13-21, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Intangible asset, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem głównym współczesnego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości firmy, którą kształtują wartości niematerialne. Wartość firmy jest specyficznym składnikiem wartości niematerialnych. Z punktu widzenia prawa bilansowego tylko nabyta wartość firmy (tzw. zewnętrzna) może być ujawniana w systemie rachunkowości. Natomiast wypracowana wewnętrzna wartość firmy nie jest wyceniana i prezentowana przez rachunkowość. Na wewnętrzną wartość firmy ma wpływ wiele czynników, wśród których dominują wartości niematerialne nie ujawniane przez rachunkowość. Należą do nich m.in.: marka, reputacja, relacje z klientami, umiejętności pracowników itp. Od właściwego zarządzania (analiza, planowanie i kontrola) wartościami niematerialnymi zależy osiągnięcie celu głównego, czyli maksymalizacja wartości firmy.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the modern enterprise is to maximize the value of the firm. On this value influences immaterial values. Value of the firm (goodwill) is specific part of the immaterial values. From the balance law point of view only purchased (external) value of the firm can be shown in the accounting system. Internal value of the firm is not presented in this system. Most important impact on the internal value of the firm have immaterial values. They are not showen in accounting system. These include among others: brand, reputation, customer relationships, workers skills etc. Maximization of the firm value depends on proper management (including analysis, planning and control) of the immaterial values. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bąk M.: Uwagi na temat pojęcia iklasyfikacji wartości niematerialnych. W: Red. A. Dyhdalewicz, G. Klemecka-Roszkowska, J. Sikorski. Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
  2. Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw. Red. W. Skoczylas. PWE, Warszawa 2007.
  3. Hendriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. PWN, Warszawa 2002.
  4. Ignatowski R.: Prawie wszystko o wartości firmy. W: Ekspert. "Rachunkowość i Finanse" 1994, nr 1.
  5. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
  6. Karmańska A.: Aktualizacja wartości firmy. "Rachunkowość" 2009, nr 2.
  7. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. PWN, Warszawa 2000.
  8. Marcinkowska M.: Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa. W: Red. B. Dobiegała- Korona, A. Herman. Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Difin, 2006.
  9. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2008.
  10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu