BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Porównanie wykorzystania swapów kredytowych i dochodowych do ograniczania ryzyka kredytowego
The Comparison of Using Credit Default Swaps and Total Return Swaps in Transferring Credit Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 99-108, Rys., tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Kredyt, Ryzyko kredytowe, Swap ryzyka kredytowego
Credit, Credit risk, Credit default swap (CDS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Początek rynku spawów w literaturze datuje się na 1981 rok. Jest on utożsamiany z zawarciem dwóch swapów: procentowego i walutowego. W odniesieniu do pierwszego wiadomo tylko, że jedną ze stron był Deutsche Bank, natomiast drugi dotyczył transakcji zaaranżowanej przez Salomon Brothers International dla firmy IBM i Banku Światowego. Od tego czasu wykorzystuje sieje w różnorodnych obszarach krajowych i międzynarodowych rynków kapitałowych oraz pieniężnych. Uważa się, że spośród wszystkich instrumentów pochodnych w nich zaangażowane jest najwięcej kapitału.(abstrakt oryginalny)

Over the last decade, a variety of financial tools have been developed for transfer-ring credit risk between financial institutions. Credit derivatives are an exciting innova-tion in financial markets. The main goal of this article is to show differences between a credit default swap (CDS) and total return swap in transferring credit risk (TRS). The first part of the paper is a characteristic of CDS and TRS. The next one shows the simu-lation of using those Instruments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Colander D.C, Landreth H., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
  2. Gaines D., Kane K., An Introduction to Credit Derivatives, "Commercial Lending Re- view" 1998, Winter, 199.
  3. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
  4. Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Majewska A., Przegląd instrumentów pochodnych wykorzystywanych w celu ograniczenia ryzyka kredytowego, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego. Wydawnictwo UMK, Toruń 2008.
  6. Nelken I., Implementing Credit Derivatives. Strategies and Techniaues for Using Credit Derivatives in Risk Management, McGraw-Hill 1999.
  7. Rekomendacja w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku międzybankowym. Związek Banków Polskich, Warszawa styczeń 2005.
  8. Tavakoli J.M., Credit Derivatives: A Guide to Instruments and Aplications, John Wiley & Sons, Inc. 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu