BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marska-Dzioba Natalia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Teoria wyboru publicznego w procesie formułowania celów polityki społecznej
Public Choice Theory Within the Process of Social Policy Goals Shaping
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 109-125, Bibliogr. poz. 20
Keyword
Teoria wyboru publicznego, Kredyt, Ryzyko kredytowe
Public choice theory, Credit, Credit risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Postulat ograniczania wydatków publicznych w dobie kryzysów gospodarczych jest coraz częściej zastępowany rekomendacjami efektywniejszego wykorzystania dostępnych zasobów. Zwiększenie efektywności lub skuteczności jest jednak możliwe jedynie wówczas, gdy znane są jednoznaczne i przejrzyście zdefiniowane cele. Zmiany obszaru i form finansowania polskiej polityki społecznej nie zostały poprzedzone publiczną dyskusją.(abstrakt oryginalny)

The elear and unambiguous expression of goals seems to be the necessary condition to increase effectiveness or efficiency of any public policy. Because of the historical and political circumstances the transformation of the scope and the methods of the Polish social policy financing have never been preceded with the deep public discussion over its new goals. This paper presents the impact of the public choice theory and the effectiveness of public finance allocation on the process of social policy goals shaping and presents the examples of Polish legał regulations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Arrow K., Social Choice andIndividual Yalues, Wiley, New York 1965.
 2. Atkinson A.B., Stiglitz J.E., Lectures on Public Economics, McGraw-Hill, London 1980.
 3. Bailey S.J., Sector Economics, Palgrave, London 2002.
 4. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Poznań 1993.
 5. Introduction to Social Security, ILO, Geneva 1970.
 6. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 7. Kroszel J., Podstawy polityki społecznej w gospodarcze rynkowej, Opole 1994.
 8. Marska N., Nawrolska I., Changing Mechanisms But Not a Paradigm - the Discussion over the Transformation of the Social Policy in the CEE Countries, ESPAnet Conference, University of Yienna, Yienna 2007.
 9. Mueller D.C., Public Choice III, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 10. Musgrave R.A., A Brief History of Fiscal Doctrine, w: A.J. Auerbach, M. Feldstein, Handbookof Public Economics, vol. I, North-Holland, Amsterdam 1985.
 11. Osiatyński J., Finanse publiczne - ekonomia i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Owsiak S., Finanse publiczne - teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 13. Person T., Tabellini G., Political Economics and Public Finance, w; A.J. Auerbach, M. Feldstein, Handbook of Public Economics, vol. II, North-Holland, Amsterdam 2002.
 14. Rymsza M., Podstawowe dylematy reformowania zabezpieczenia społecznego w Polsce, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 4.
 15. Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? ISNS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 16. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 17. Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013, Narodowy Plan Rozwoju, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa, wrzesień 2005.
 18. Szarffenberg R., Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Poiityka społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Narodowa strategia spójności. Warszawa, 13 marca 2008.
 20. Woźniak B., Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finanowego, w: System finansowy, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu