BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bober Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wycena wartości małego przedsiębiorstwa dla potrzeb rozliczeń między właścicielami
The Valuation of a Small Enterprise to Settle Between Owners
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 23-37, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Small business, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu zawarto zagadnienia związane z oszacowaniem wartości małego przedsiębiorstwa dla potrzeb rozliczeń między właścicielami. Przybliżono cele i funkcje wyceny przedsiębiorstwa a następnie dokonano wyboru trzech metod wyceny którymi posłużono się w oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa BETA. W ostatnich fragmentach artykułu przedstawiono uzyskane wyniki, wskazano na wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie wyceny spółki oraz określono przedział wartości przedsiębiorstwa, który zdaniem autora powinien być podstawą rozliczeń między udziałowcami. (abstrakt oryginalny)

In the study there are the issues connected with valuing of a small enterprise to settle between owners. Purposes and functions of valuation of an enterprise are then brought closer by pointing to the choice of three methods of valuation used in the assessment of an enterprise BETA. In the last part of the article the results obtained are introduced, pointing to doubts which appear during the valuation of enterprise and describing the range of valuation, which in author's opinion should be the basis of account between shareholders (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R.: Wycena przedsiębiorstwa. Metody-procedury-przykłady. AE w Krakowie i  TNOIK, Warszawa-Kraków 1993.
  2. Brealey R.A., Myers S.C.: Podstawy finansów przedsiębiorstw. T I, 2002.
  3. Kononowicz Ł.: Wycena przedsiębiorstw - materiały szkoleniowe. SKwP, Poznań 2000.
  4. Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstwa. PARK, Bielsko-Biała 1992.
  5. Polaczek R.: Problemy wyceny wartości małego przedsiębiorstwa współzarządzanego przez właścicieli. Analiza przypadku. W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
  6. Słupski G.: Wycena wartości małych i średnich przedsiębiorstw. Materiał Szkoleniowy dla Doradców "e-MSP", KPWiG, Serock 2002.
  7. Szablewski A., Tuziemek R.: Wycena izarządzanie wartością firmy. Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 2005.
  8. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. FRRwP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu