BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie wybranych grup wskaźników finansowych w poprawianiu efektywności gospodarowania środkami finansowymi w przedsiębiorstwie
Die bedeutung gewahlter gruppen der finanzindexe in dem yerbessern des nutzeffektes des wirtschaftens mit den finanzmitteln
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 139-149, Bibliogr. poz. 6
Keyword
Wskaźniki finansowe, Efektywność
Financial indicators, Effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z czynników decydującym o finansowym sukcesie działalności firmy jest zarządzanie aktywami, czyli zarządzanie ich rozmiarami i strukturą, oraz ich właściwe, efektywne wykorzystanie. Ważną rolę odgrywa tu kapitał obrotowy (inaczej pracujący), czyli ta część majątku obrotowego, która jest finansowana kapitałami stałymi. Kapitał ten zmniejsza ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań. Dzięki niemu zwiększa się zdolność przedsiębiorstwa do dostosowania się do zmieniającego się poziomu sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

Zwecks der Artikel ist die Yorstellung solcher Gruppen der Indexe, die die besonderse Bedeutung fur das Untemehmen in der Schatzung der Wirksamkeit des Yerwaltens mit ihm im Aspekt der Ausnutzung besessener Finanzschatze haben. Ubemehmend Uberlegen betreffende Nutzeffekte des Wirtschaftens mit den Fi¬nanzschatze in dem Untemehmen unterstreichen soli die Bedeutung der Analyse der Leistung des Yerwaltens. Im einfachstenYerstehen die Analyse der Leistung des Yerwaltens halt die Frage dagegen, ob das Untemehmen gut, effektiv verwaltet wird. Im Ergebnis der Analyse bestimmt man Indexe der Umdrehung der Yorrate, der AuBenstande und der Yerpflichtungen, den Index des Nettobetriebskapitals, und auch Indexe des Nutzeffektes des Ausnutzens das dauerhafte Yermógen und der Ge-samtaktiva, die von der wirtschaftlichen Aktivitat des Untemehmens zeugen. Diese Indexe fmden Anwendung in der Schatzung der FinanzflUssigkeit, verstanden wie die notige Zeit zum flussig Machen des gegebenen Bestandteiles der Finanzschatze. Bildend den Bericht des Effektes zu dem Aufwand driicken die Intensitat des Ausnutzens der Finanzschatze aus, sind gleichfalls Grundlage der Schatzung der Rentabilitat.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Finanse, red. J. Ostaszewski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
  2. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  3. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza fiinansowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Wożniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Wilimowska Z., Wilimowski M., Sztuka zarządzania finansami, OPO, Bydgoszcz ; 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu