BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Paweł, Michalczewski Andrzej
Title
Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczenia transakcji eksportowych i importowych przed ryzykiem walutowym
Derivative Instruments Using in Export And Import Transactions Hedging Against Fx Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 151-157, Bibliogr. poz. 4
Keyword
Instrumenty pochodne, Ryzyko walutowe
Derivatives, Currency risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Mając na uwadze aktualną sytuację na światowych rynkach finansowych, nikogo nie powinno dziwić, że rynek walutowy stał się bardziej skomplikowany i coraz mniej przewidywalny. Postawienie tezy, że takie zachowanie rynku walutowego w najbliższych miesiącach będzie regułą przez destabilizację polityczną, światowe ruchy kapitału, w tym także spekulacje, nie będzie zatem dalekie od rzeczywistości. Polska złotówka jest tego dobrym przykładem. Obserwowane w ostatnim czasie wahania kursu złotego w wielu przypadkach przyczyniają się do powstawania wielomilionowych strat i niespodziewanych zysków w polskich przedsiębiorstwach. Zarówno straty jak i zyski są tym większe, im większy jest udział eksportu lub importu w obrotach firmy.(abstrakt oryginalny)

This article reviews the problem of the exchange risk in the present economy and its influence on the enterprises activity. The author introduces the using of derivative Instruments to secure the import transactions against the exchange risk.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bartram S.M., Corporate Cash Fłow and Stocli Price Exposures to Foreign Exchange Rate Risłc, Lancaster University, Lancaster 2007.
  2. Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  3. Madura J., International Financial Management, wyd. II, West Publishing Company, St. Paul, Minnesota 1989.
  4. Mejszutowicz K., Strategie na rynku opcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu