BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli
Control Premiums Estimation Dilemmas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 47-52, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Premia z tytułu kontroli, Wycena przedsiębiorstwa, Premia, Wartość przedsiębiorstwa, Kontrola
Control premium, Enterprise valuation, Bonus, Enterprise value, Control
Note
streszcz., summ..
Abstract
W wycenie przedsiębiorstw fundamentalne znaczenie przypisuje się określeniu standardu war-tości. Obok określenia standardu wartości bardzo ważne jest ustalenie czy wyceniane akcje (udziały) są akcjami większościowymi czy też mniejszościowymi. S.P. Pratt grupuje dyskonta i premie wg dwóch podstawowych kategorii: 1) dyskonta i premie, które odnoszą się do biznesu jako całości (entity-level discounts), 2) dyskonta i premie, które odnoszą się do wartości względem struktury własnościowej (discounts and premium reflecting characteristics of ownership). Celem niniejszego artykułu jest prezentacja ich wpływu na wartość. Na polskim rynku nie prze-prowadzono dotychczasowo kompleksowych badań empirycznych pozwalających określić ich skalę. Brak zaplecza w postaci teoretycznych opracowań oraz wyników badań empirycznych skutkuje tym, że wyceny opracowywane przez polskich ekspertów są w większości przypadków pozbawione kontekstu związanego z dyskontem i premią z tytułu kontroli. (abstrakt oryginalny)

Business valuation requires a clear definition of a standard of value. Despite of that there is a need to identify and potentially apply appropriate discounts and premiums. The primary discounts are entity-level discounts and discounts and premiums reflecting characteristics of ownership. The purpose of the paper is to present the overview of the discounts and emphasize their impact on the price. Moreover, an attempt was made to prove that it is inevitable to apply them while valuing Polish companies. The theoretical considerations are supported by empirical evidence. Due to a limited access to the data sets (the appropriate databases have dot been gathered in Poland yet), the paper can be regarded as an introduction to a broader discussion and analysis of the entity-level discounts and premiums reflecting degree of control in an emerging market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bajaj M., Denis D., Ferris S., Sarin A.: Firm value and marketability discounts. The Journal of Corporation Law Fall 2001.
 2. Fishman J., Pratt S.P.: Guide to Business Valuations. 11th ed., Fort Worth: Practitioners Publishing Company, 2001.
 3. Johnson B.A.: Quantitative Support for Discounts for Lack of Marketability. Business Valuation Review, December 1999.
 4. Kasper L.J.: Business valuations. Advanced Topics. Quorum Books, London 1997.
 5. Mercer C.Z.: A Brief Review of Control Premiums and Minority Interest Discounts. Journal of Business Valuation, Canadian Institute of Chartered Business Valuators 1997.
 6. Mercer C.Z.: Should Marketability Discounts Be Applied to Controlling Interests of Private Companies? Business Valuation Review (June 1994).
 7. Mercer C.Z.: Quantifying Marketability Discounts: Developing and Supporting Marketability Discounts in the Appraisal of Closely Held Business Interests. Peabody Publishing, Memphis 1997
 8. . Nath E.W.: Control premiums and Minority Interest Discounts in Private Companies. Business Valuation Review, June 1990.
 9. Pratt S.P.: Public Market Values Inflated in Comparison with Private Companies. Shannon Pratt's Business Valuation Update, November 1997.
 10. Pratt S.P.: Valuating a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Dow Jones-Irwin, Homewood 1989.
 11. Pratt S.P.: Business Valuation: Discounts and Premiums. John Wiley & Sons INC, New York 2001.
 12. Sansing R.: Economic foundations of valuation discount. JATA vol. 21 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu