BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
The Significance of Local Goyerments in Financial System of Health Care in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 207-216, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Finanse, Samorząd terytorialny
Finance, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Teoria i praktyka wskazują, że decentralizacja jest istotnym czynnikiem poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi. Zmiany, jakie wprowadzono w funkcjonowaniu finansów publicznych w początkowych latach transformacji, były wyrazem pierwszego etapu procesu decentralizacji finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The elaboration presents the significance of local goverments in financial system of health care in Poland. Researches refer to valuation of transformation in two periods(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. http://www.rio.gov.pl.
  2. http://www.mfgov.pl.
  3. Jastrzębska M., Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004 w świetle zmian systemu dochodów, "Finanse Komunalne" 2005, nr 9.
  4. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
  5. Kronberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
  6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Roczniki Statystyczne 2001 r. i 2007 r. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007 (materiał powielony).
  8. Ustawa z dnia 13.11.1993 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego DzU 2003, nr 203, poz. 1966.
  9. Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, DzU 1998, nr 150, poz. 983.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu