BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena zrodeł finansowania wykorzystanie środków finansowych przez podmioty sfery publicznej
Assessment of Financing Sources and its Use in Public Sector Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 217-233, Tab., bibliogr. poz. 14
Keyword
Finansowanie inwestycji, Finanse publiczne
Investment financing, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sektor finansów publicznych jest nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki. W zależności od rozwiązania przyjętego w określonym państwie rozmiar tego sektora mierzony wielkością dochodów lub wydatków publicznych jest różny. Są jednak podobieństwa dotyczące budowy sektora finansów publicznych - istnieje pewien podobny katalog dóbr/usług dostarczanych przez ten sektor oraz katalog danin pobieranych w celu sfinansowania tych dóbr. Artykuł podzielono na części, które dotyczą kolejno wielkości sektora finansów publicznych, struktury danin publicznych oraz szczegółowych informacji dotyczących finansowania instytucji tego sektora w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Public sector is an inseparable part of economy. Its structure is different in different countries, but there are some similarities in its revenues and public services provided by the sector. This chapter is divided in three parts: size of public sector, structure of public revenues and Information on particular public sector institutions in Poland. In 2004-2006 period a rise of public revenues was observed - in Poland and in EU. The structure of revenues is similar to comparative group of EU countries - in this case these are new member countries. The main trend in financial condition of Polish public entities is improvement of relations between revenue and expenditure, and as a resuh improvement of public sector deficit - from -3,0% GDP in 2005 to +0,1% GDP in 2007. The analysis also show that the size of deficit (or surplus) of public sector segments (i.a. central subsector, local subsector) is mainly determined by the financial transfers between these segments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Eurostat.
 2. http://www.nil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2005/n2005 ll/n20051113.
 3. Informacja dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia. Rada Ministrów, Warszawa 2006.
 4. OECD in figures. Edition 2007.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2005 - omówienie. Rada Ministrów, Warszawa 2006.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres I stycznia do 31 grudnia 2006 - omówienie. Rada Ministrów, Warszawa 2007.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2007 - omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2008.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2004, Rada Ministrów, Warszawa 2005.
 9. Szkoły wyższe i ich finanse, GUS, Warszawa 2006-2008.
 10. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU 2007, nr 70, poz. 473.
 11. Ustawa z dnia 8.10.2004 r. o zasadach finansowania nauki, DzU 2004, nr 238, poz. 2390, z późn. zm.
 12. Zadłużenie sektora finansów publicznycch, http://www.mf.gov.pl/dokument.php? const=5&dzial=590&id=70517.
 13. Zbiorczy rachunek zysków i strat placówek naukowych i osoby prawnej za rok 2005, www.pan.pl.
 14. Zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_ zadspzoz_26082008.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu