BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena wykorzystania środków finansowych jednostek administracji publicznej
Assessment of the Use of Funds for Public Administration Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 22, s. 235-247, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Finanse publiczne
Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zakres działalności administracji publicznej jest szeroki i obejmuje zarówno działania o charakterze państwowym jak i lokalnym. Znajduje to odzwierciedlenie w strukturze administracji publicznej, na którą składają się jednostki administracji rządowej i jednostki administracji samorządowej. Taki podział administracji publicznej ma uzasadnienie również w pragmatyce urzędniczej. Obecnie status pracowniczy osób zatrudnionych w administracji publicznej regulują przede wszystkim trzy różne ustawy.(abstrakt oryginalny)

The primary objective of this article is to define methods for measuring the effectiveness and efficiency of spending in the public administration. The study is based on the experiences of the Polish govemment in the implementation of the performance-based budget. Special attention was paid to the problem of formulating suitable indicators for the tasks of administration.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za 2007 rok; NIK., Warszawa 2008.
  2. Budżety wojewodów, w: Współczesne fiinanse. Stan i perspektywy rozwoju fiinansów publicznych, red. J. Głuchowski, UMK, Toruń 2008.
  3. Olejniczak J., Wybrane problemy planowania budżetu państwa w układzie zadaniowym w ramach części 85.
  4. Raport budżet zadaniowy, t. 1, KPRM, Warszawa 2007.
  5. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb rozrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok. Krajowa Rada Regionalnych Izb Rozrachunkowych, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu