BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomać-Pierzecka Ewa (Leks Sp. z o.o.)
Title
Czynnik konkurencji w strategii zorientowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa
Competition Factor in the Strategy Oriented to the Increase of Value the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 245-252, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Wartość przedsiębiorstwa, Konkurencja
Enterprises, Enterprise value, Competition
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przewaga konkurencyjna generuje wartość dodaną dla firmy, będącą podstawą osiągania bardzo dobrych wyników finansowych w momencie wyprzedzania konkurencji z danym rozwiązaniem. Czynnik konkurencji w strategii zorientowanej na wzrost implikuje potrzebę poszukiwania, utrwalania i rozwijania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, a także poszukiwania rozwiązań chroniących firmę przed słabościami konkurencyjnymi. (abstrakt oryginalny)

The competitive edge is generating the value added for the company, enabling to achieve very good financial results by outstripping the competition with the market offer. The competition factor in the strategy oriented to the increase is entailing the need of the search, strengthening and developing competitiye edges of the company, as well as seeking solutions protecting the company from competitive weaknesses.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Janasz W. (red). Innowacje, konkurencja, kreowanie wartości, struktura kapitału, modele oceny przedsiębiorstw. Szczecin 2004.
  2. Moszkowicz M., Przewagi konkurencyjne - próba systematyzacji, w: J. Jeżak (red). Rozwój teorii i praktyka zarządzania strategicznego. Łódź, 2003.
  3. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
  4. Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
  5. Richard E.S., Boulton D.B., Libert D., Samek S.M., Odczytując kod wartości, WIG Press, Warszawa 2001.
  6. Skoczylas W, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  7. Wawak T., Zarządzanie przez jakość, www.zes.pl z dnia 26.10.2005.
  8. Zielińska-Głębocka A., Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji w Unią Europejską, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu