BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomać-Pierzecka Ewa (Leks Sp. z o.o.)
Title
Zarządzanie logistyczne w aspekcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Logistic Management in the Aspect of the Increase of Value the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 253-259, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka
Enterprises, Enterprise management, Logistics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Filozofia zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie umożliwia konstrukcję technologicznych i eko­nomicznych podstaw realizacji procesu wytwórczego, zapewniającego zgodność z rynkowymi standardami dostarczania produktu - zgodnego co do rodzaju i ilości, w określonym czasie i miejscu. Zastosowanie filozofii zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie przyczynić się ma do wzrostu uży­teczności czasu zadanego (produktywność), zasadniczo obniżając koszt minuty produkcyjnej ponoszonej przez przedsiębiorstwo. Logistyka, właściwie wpleciona w mechanizm zarządzania przedsiębiorstwem, stanowi niezwykle istotny element polityki przedsiębiorstw rozwijających się; polityki zorientowanej na przyrost wartości. (abstrakt oryginalny)

Philosophy of the logistic management in the company enables to build technological and economical bases for the realization of the manufacturing process with assuring in this process compliance with the market standards of delivering the product - correctly as for the kind and the amount, time and the place. The logistics constitutes essential element of strategy of company oriented to the increase the value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blaik P., Logistyka, Koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. II, PWE, Warszawa 2001.
  2. Crosby RB., Quality is Free (Nowy Jork: Mentor, 1980).
  3. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Poznań 1999.
  4. Skoczylas W., Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu