BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego)
Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 7-21, Rys., bibliogr. poz. 16
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Aktualnie audyt wewnętrzny obejmuje nie tylko ocenę skuteczności kontroli wewnętrznej, ale ma również znaczny udział w zarządzaniu ryzykiem i realizacji zadań nadzoru korporacyjnego. W artykule wyjaśniono istotę nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) i rolę audytu wewnętrznego w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego. (abstrakt oryginalny)

At presents, internal audit consists not only of the assessment of the internal control, but also takes important part in risk management and realization of tasks of corporate governance. The paper explains the essence of corporate (organizational) governance and the role of internal audit in performing corporate governance. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Audyt wewnętrzny spojrzenie praktyczne, Praca zbiorowa, SKwP ZG, Warszawa 2003.
 2. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 3. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 4. KPMG, Intemal audifs role in modem corporate govemance, KPMG Australia 2003.
 5. Masny M., Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate govemance, Przegląd Prawa Handlowego 2002, Nr 9.
 6. McKinsey & Company, Global Investor Opinion Survey: Key Findings 2002.
 7. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, Tłumaczenie na język polski, The Institute of Intemal Auditors, Altamonte Springs, Florida USA 2001.
 8. PriceWaterhouseCoopers, Strengthening Intemal Audifs Role in Corporate Gover-nance 2004.
 9. Roth J., Esperson D., Intemal Audit Role in Corporate Govemance: Sarbanes-Oxley Compliance, The Institute of Intemal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs, Florida USA 2003.
 10. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 11. The Institute of Intemal Auditors, Taking Govemance to the Next Level, Tone at The Top 2002.
 12. The Institute of Intemal Auditors, Practice Advisory - Interpretation of the Standards for the Professional Practice of Intemal Auditing, Altamonte Springs, Florida USA 2004.
 13. The Institute of Intemal Auditors, Organizational Governance: Guidance for Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida USA 2006.
 14. The Institute of Intemal Auditors, Intemational Standards for the Professional Practice of Intemal Auditing (with changes effective January 2007), Altamonte Springs, FI USA 2007.
 15. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
 16. Zasady nadzom korporacyjnego OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu