BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Finansowe efekty synergiczne wynikające z realizacji działań w odrębnych podmiotach
Financial Synergies Following Separation of Activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 17, s. 103-112, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Konsolidacja przedsiębiorstw, Efekt synergii, Sekurytyzacja aktywów
Mergers and acquisitions, Consolidation of companies, Synergy effect, Asset securitisation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Znacząca skala z jednej strony łączenia się przedsiębiorstw, jak i separacji działań w ramach finansowania strukturalnego skłania do szukania odpowiedzi na pytanie: kiedy powstają pozaoperacyjne (finansowe) pozytywne efekty synergiczne? W opracowaniu postawiono akcent na korzyściach wynikających z sekurytyzacji aktywów. W tym celu zastosowano pewne miary ilościowe, określające efekty zmiany zakresu firmy. Skoncentrowano się na czynnikach związanych z ryzykiem i korelacją przepływów i analizowano pozytywne efekty wynikające z realizacji działań w odrębnych podmiotach. (abstrakt oryginalny)

Many examples of as well merged or separated activities can be observed worldwide. Following this, a question about nonoperational (financial) synergies arises. The article examines the benefits of asset securitization as a tool of structured finance. Some quantitative measures are implemented to show the impact of changing firm boundaries on total value. The focus is on factors affecting the financing constraints connected with riskiness and correlation of cash flows and analysis when a firm realizes benefits from separation is made. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Fabozzi F.J., Kothari V.: Introduction to securitization. John Wiley & Sons Inc., 2008.
  2. Goldstein R., Ju N., Leland H.: An EBIT-Based Model of Dynamic Capital Structure. "Journal of Business" 2001, nr 74.
  3. Kothari V.: Securitization. The Financial Instrument of the Future. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2006.
  4. Leland H.: Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure. "Journal of Finance" 1994, nr 49.
  5. Leland H., Skarabot J.: On purely Financial Synergies and the Optimal Scope of the Firm: Implications for Mergers, Spin-Offs, and Structured Finance. Haas School of Business, University of California, Berkeley 2003, http://www.haas.berkeley.edu/.
  6. Lewellen W.: A Pure Financial Rationale for the Conglomerate Mergers. "Journal of Finance" 1971, nr 26.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu