BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielińska-Dusza Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
Organization of Internal Audit Within the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 33-49, Tab., bibliogr. poz. 30
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego sprawia, że jego miejsce w strukturze organizacyjnej jednostki oraz struktura wewnętrzna komórki audytu wewnętrznego są bardzo ważne. Audyt wewnętrzny może funkcjonować w jednostce jako zespół zadaniowy, komórka do spraw audytu. Możliwe jest również skorzystanie z outsourcingu lub sektorowego zespołu zadaniowego. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych rozwiązań organizacyjnych audytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The advisory function of internal audit causes that the place that internal audit takes in the organizational structure of the enterprise and the internal structure of the audit unit are very important. Internal audit may perform its duty within the enterprise as a task group, the audit unit. The purpose of the article is to present the basic solutions of internal audit. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. "Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie". Uniwersytet Szczeciński, Materiały Konferencyjne, Szczecin 2006.
 2. "Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne", Praca zbiorowa J. Banaszkiewicz i inni. Wydawca Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2003.
 3. "Doskonalenie struktury organizacyjnej. Podstawy teoretyczne." Praca zbiorowa pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego, AE Kraków 1988.
 4. "Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki", Pod red. A. Stabryły i J. Trzcie¬nieckiego, Wydawnictwo PWN warszawa 1986.
 5. "Standard of the Professional Practice of Intemal Auditing", The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, 2001.
 6. Bartusik K., "Współczesne kiemnki kształtowania struktur organizacyjnych". Zeszyty Naukowe AE Nr 574, Kraków 2002.
 7. Czerwiński K. , "Audyt wewnętrzny", Biblioteka Audytora, Wyd. II rozszerzone. Warszawa 2005.
 8. Dziadoń J., "Określenie stmktury organizacyjnej dla potrzeb jej diagnozowania i projektowania". Zeszyty Naukowe AE Kraków 1986, Nr 234.
 9. Griffin R.W., "Podstawy zarządzania organizacjami". Wydawnictwo PWN Warszawa 2006.
 10. Haus B., "Ewolucja struktur organizacyjnych przemysłu", Wydawnictwo PWE, Warszawa 1983.
 11. Kiełżun W., "Podstawy organizacji i zarządzania". Wydawnictwo PWE Warszawa 1980.
 12. Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dn. 18 lipca 2006, w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,, Dz. Urz. Min .Fin. nr 9.
 13. Kuc B. R. " Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka", Wyd. PTM, Warszawa 2002.
 14. Nalepka A., "Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego". Zeszyty naukowe AE Kraków 2003, Nr 614.
 15. Nalepka A., "Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy. Pomocnicze materiały dydaktyczne", AE Kraków 1995.
 16. Nalepka A., "Struktura organizacyjna". Wydawnictwo Antykwa, Kraków - Kluczbork 2001.
 17. Pasieczny L., "Encyklopedia Organizacji i Zarządzania", Wydawnictwo PWE, Warszawa 1981.
 18. Płaszczyk A., "Audyt wewnętrzny". Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 19. Piotrowicz A., "Czynniki określające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa". Ekonomika i organizacja Przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", m 3, Przemyśl 2002.
 20. Robbins S.P., DeCenzo D.A., "Podstawy zarządzania". Wydawnictwo PWE Warszawa 2002.
 21. Saunders E. J., "Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach", Wydanie II, PIKW, Wydawnictwo Akademii Polonijnej Edukator, Częstochowa 2003.
 22. Sawyer L. B., Dittenhofer M.A. , Scheiner J.H.:, "Sawyer's Intemal Auditing", Wyd. IV, Altamonte Springs 1996.
 23. Sawyer L.B.,"The Practice of Modem Intemal Auditing", Wyd.2, The Institute of Intemal Auditors, INC Altamonte Springs, Florida 1981.
 24. Stabryła A. "Doskonalenie struktury organizacyjnej". Wydawnictwo PWE, Warszawa 1991.
 25. Stabryła A., "Analiza systemowa procesu zarządzania", Ossolineum, Wrocław 1984.
 26. Stoner J., Friedman R., Gilbert D. Jr, "Kierowanie" Wydawnictwo PWE Warszawa 1997.
 27. Stoner J.A.F., Wankel Ch., "Kierowanie", Wydawnictwo PWE Warszawa 1992.
 28. Trzcieniecki, J. "Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji", Organizacja i Kierowanie, 1996, Nr 1.
 29. Winiarska K., "Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego", Wyd. Difin, Warszawa 2005.
 30. Zieleniewski J., "Organizacja i zarządzanie". Wydawnictwo PWN, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu