BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bruna Inta, Sneidere Ruta
Title
Development of the Internal Audit System in Public Sector in Latvia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 61-73, Rys., tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny sektora publicznego na Litwie został ustanowiony pod koniec XX wieku w związku z wymaganiami Unii Europejskiej oraz koniecznością rozwoju mechanizmów państwowej administracji. Zdecentralizowany model audytu wewnętrznego stosowany na Łotwie jest podobny do stosowanego w innych krajach Unii Europejskiej. Autorzy w artykule analizują informacje z audytu wewnętrznego przeprowadzonego w 21 państwowych instytucjach administracyjnych w przedziale czasu od 2003 do 2007. Analiza ta pozwala na zidentyfikowanie najbardziej charakterystycznych ale wciąż nierozwiązanych problemów. Problemy te są zaprezentowane w artykule.(abstrakt oryginalny)

Internal audit system of the public sector in Latvia has been established at the end of the 20th century in connection with the EU requirements and necessity to develop state administration mechanism. The decentralised internal audit model used in Latvia is similar to the practice in other EU states. The authors in the article analysis the data from internal audit services in 21 state administration institutions for the period of 2003. - 2007 allowed to identify the most typical but still unsolved problems. These problems are presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Intemal Audit Law (31 October 2002).
 2. Regulations of the CM No 342 "Regulations Regarding Intemal Audit" (5 October 1999).
 3. Regulations of the CM No 306 "Procedures for the Performance of the Intemal Audit in an Institution"( 10 June 2003).
 4. Regulations of the CM No 305 "Statutes of the Intemal Audit Council" (10 June 2003).
 5. Regulations of the CM no 307 "Procedures for the Certification of Intemal Auditors"(10 June 2003).
 6. Winiarska K. Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. War¬szawa: Difin, 2005.
 7. Report on operation of the intemal audit system in public administration in 2003 http://www.lm.gov.lv/page.ph?id=2583
 8. Report on operation of the internal audit system in public administration in 2004 http://www.fm.gov.lv/page.ph?id=2583
 9. Report on operation of the intemal audit system in public administration in 2005 http://www.fm.gov.1 v/page.ph?id=2583
 10. Report on operation of the intemal audit system in public administration in 2006 http://www.fm.gov.lv/page.ph?id=2583
 11. Report on operation of the intemal audit system in public administration in 2007 http://www.fm.gov.lv/page.ph?id=2583.
 12. Standards for professional practice of the intemal auditing http://www.iai.lv
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu