BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Audyt wewnętrzny w jednostkach rządowych sektora finansów publicznych
Internal Audit in Governmental Units of the Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 12, s. 75-83, Rys., tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Public finance sector, Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych jest prowadzony od 2002 roku. Okresowo Ministerstwo Finansów publikuje informacje o rozmiarach i efektach audytu wewnętrznego. W artykule przedstawiono informacje z 2007 roku w zakresie liczby jednostek objętych audytem, ilości audytorów wewnętrznych, liczby wykonanych zadań audytorskich i liczby złożonych sprawozdań. (abstrakt oryginalny)

Internal audit in the public finance sector has been conducted since 2002. Periodically, the Ministry of Finance publishes information about the scale and the effects of internal audit. The paper presents information from 2007, related to the number of units in which the audit was conducted, the number of internal auditors, the number of audit tasks performed and the number of the reports submitted. (original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Sprawozdanie "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2006 r. Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów, Warszawa 2007.
  2. Sprawozdanie "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w 2007 r. Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów, Warszawa 2008
  3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., DzU nr 249, poz.2104 ze zm.
  4. Winiarska K., Relacje między audytorem wewnętrznym i zewnętrznym, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Praca zbiór, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu