BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Otwarte innowacje - nowoczesna koncepcja strategicznego zarządzania innowacjami we współczesnych organizacjach
Open Innovations - New Concept of Strategic Management of Innovations in Contemporary Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 321-336, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Otwarte innowacje, Innowacje, Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie strategiczne
Open innovation, Innovations, Innovative management, Strategic management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji otwartych innowacji (open innovations), najważniejszych uwarunkowań powstania i rozwoju, założeń oraz przykładów praktycznej aplikacji. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowane porównanie pomiędzy tradycyjnym podejściem do innowacji (closed innovations) a nowym, otwarty-m podejściem. W kolejnych częściach artykułu zostaną omówione wyniki dotychczas publikowanych badań oraz powiązania analizowanej koncepcji z innymi współcześnie popularyzowanymi koncepcjami zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present briefly the concept of open innovations - its most important assumptions, contingencies of development, as well as examples of practical applications. First, the comparison of closed and open innovations are demonstrated. Next, the results of the analysis of research conducted so far are discussed briefly. Finally, the short comparison of the concept of open innovations and some other similar concepts of contemporary management is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adner R., Matchyour innovation strategy to your innovation ecosystem, "Harvard Busi­ness Review" April 2006.
 2. Anthony S.D., Johnson M.W., Sinfield J.V., Altman E.J., Przez innowację do wzrostu, Wyd. Oficyna, Warszawa 2010.
 3. Chesbrough H., Open innovation. The new imperative for creating andprofiting from technology, Harvard Business School Press, Boston, 2003.
 4. Chesbrough H., Open business models: how to thrire in the new innovation landscape, Harvard Business School Press, Boston, 2006.
 5. Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J., (eds.) Open innovation: researching a new paradigm. Oxford University Press, Oxford, 2006.
 6. Chesbrough H., Crowther A.K., Beyond high tech: early adopters of open innovation in other Industries, "R&D Management", 2006, vol. 36, no 3.
 7. Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F., Investigating the adoption of open innovation in the bio-pharmaceutical industry, "European Joumal of Innovation Managemenf, 2009, vol. 12, nr 1.
 8. De Jong, J.P.J., Vanhaverbeke W., Kalvet T., Chesbrough H., Policies for open innovation: theory, framework and cases, Research project of YISION Era-Net, Helsinki, 2008.
 9. Dogson M., Gann D., Salter A, The role of technology in the shift towards open innovation: the case of Procter & Gamble, "R&D Management", 2006, vol. 36, nr 3.
 10. Elmquist M., Fredberg T., Ollila S., Exploring the field of open innovation, "European Joumal of Innovation Management", 2009, vol. 12, nr 3.
 11. Gassmann O., Enkel E., Towards a Theory of Open Innovation: Three Core Process Ar-chetypes, 2004, http:// de.scientificcommons.org/2287 (10.11.2009).
 12. Gassmann O., Opening up the innovation process: towards an agenda, "R&D Manage­menf, 2006, vol. 36, no 3.
 13. Gibbert M., Leibold M., Yoelpel S., Rejuvenating corporate intellectual capital by co-opt-ing customer competence, "Joumal of Intellectual Capital", 2001, vol. 2, no 2.
 14. Gueguen G., Pellegrin-Boucher E., Torres O., Between cooperation and competition: the benefits ofcollective strategies within business ecosystems. The example of software industry, EIASM 2nd Workshop on Coopetition Strategy, Milan, Italy, 2006.
 15. Iansiti M., Levien R., Strategy as ecology, Harvard Business Review, 2004, March.
 16. Mascarenhas O.A., Kesavan R., Bemacchi M., Customer value-chain involvement for co-creation customer delight, Joumal of Consumer Marketing, 2004, vol. 27, no 7.
 17. McQueeney D.F., IBMevolving research strategy, Research Technology Management, 2003,46, nr 4.
 18. Prahalad C.K., Ramaswamy V., Co-creating unigue value with customers, Strategy & Leadership, 2004, vol. 32, nr 3.
 19. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 20. Schrage M., Interoperability: the great enabler, Financial Times, Febmary 5, 2009.
 21. The era ofopenness, "Strategie Direction", 2007, vol. 23, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu