BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobotnik Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ strategii marketingowych na rentowność inwestycji marketingowej
Marketing Strategies' Impact on Marketing Investments' Profitability
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 365-381, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Keyword
Marketing, Rentowność, Wartość przedsiębiorstwa
Marketing, Profitability, Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy referat zawiera opis wpływu poszczególnych strategii marketingowych na rentowność inwestycji marketingowych. Pracę otwiera przegląd międzynarodowej i interdyscyplinanej literatury. W drugiej części autor skupia się na dwóch popularnych wskaźnikach - Stopy zwrotu z inwestycji marketingowej oraz Marży netto marketingu. Ostatnia część referatu to studium przypadku obrazujące wpływ poszczególnych strategii na rentowność inwestycji w marketing. (skrócony abstrakt oryginalny)

This paper focuses on presenting various marketing strategies' impact on the marketing profitability. The International and interdisciplinary discussion on the issue is referred in the beginning. Then two popular profitability indicators - Marketing Return On Investment and Net Marketing Contribution are described and discussed. The paper finishes with case studies on marketing strategies. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamska A., Dąbrowski T., Marketing i finanse w przedsiębiorstwie. Od konfliktu do synergii, C.H. Beck, Warszawa, 2007.
 2. Ambler T., Don't cave in to cave dwellers, "Marketing Management" 2006, Vol. 15 Nr.5.
 3. Andrews G., Merrihue J., Maximizing Return on Marketing Investment, http://www.accenture. com/Global/Services/By_Industry/Communications/Access_Newsletter/Article_Index/ Maximizinglnvestment.html.
 4. Bannister R. J., Jesuthasan R., Is Your Company Ready for Value Based Management, "Joumal of Business Strategy" 1997, vol. 18 nr 2.
 5. Best R., Market Based Management. Strategies for growing value and profitability, New Jersey, 2009.
 6. Brodie R., Glynn M, Van Durme J., Towards a Theory of Marketplace Eguity. Intergrating Branding and Relationship Thinking with Financial Thinking, "Marketing Theory" 2002, vol. 2, nr l.
 7. Christopher M., Payne A., Ballantyne, Relationship Marketing. Creating Stakeholder Value, Oxford: Butterworth Hainemann, 2002.
 8. Cook V. Jr., The Net Present Value of Market Share, Joumal of Marketing, vol. 49, 1985.
 9. Court D., Gordon J., Perrey J., Boosting returns on marketing investments, "The McKinsey Quarterly" 2005, nr 2.
 10. Czubała A., Niestrój R., Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, 2004.
 11. Damodaran A., Ryzyko strategiczne. Postawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 12. Day G., Fahey L., Yaluing Market Strategies, "Joumal of Marketing" 1988, vol. 52, nr 3.
 13. Doyle P., Shareholder-Yalue-based brand strategies, "Brand Management" 2001, vol. 9, no. 1.
 14. Doyle R., Marketing wartości, Felberg, Warszawa, 2003.
 15. Duboff R., Resisting Gravity, Marketing Management, "American Marketing Association", Maj/Czerwiec 2006.
 16. Eggers M., Is Marketing ROI dead?, "Chief Marketer", 05.10.2006.
 17. Frisk R, Geniusz Marketingu, Wolters Kluwer, Warszawa, 2009.
 18. Invited Commentaries to Yargo S., Lusch R., Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Joumal of Marketing" 2004, vol. 68, s. 1-17.
 19. Kotler R, Marketing, wydanie jedenaste. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 20. Kotler R, Caslione J., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji", MT Biznes, 2009.
 21. Kumar N., The CEOś Marketing Manifes to, "Marketing Managemenf 2008.
 22. Lehmann D., Linking Marketing to Financial Performance and Firm Yalue, "Joumal of Marketing" 2004, vol. 68.
 23. Lenskold J.D., Marketing ROI. The path to campaign, customer, and corporate profitability., " American Marketing Association" 2003.
 24. Marketing Effectiveness, Prepared for The Chartered Institute of Marketing, 2001.
 25. Marketing ROI & Measurement Study, Lenskold Group, 2009.
 26. Mazur J., Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 27. McDonald M., The Futurę of marketing: brightest star In the firmament, Or a fading meteor? Some hypotheses and a research agenda, " Joumal of Marketing Management" 2009, vol. 25, nr 5-6.
 28. Measuring Marketing Payback. A bestpractice guide. IPA & ISBA, 2008.
 29. Meyer T., Perrey J., Spillecke D., The Marketing Effect: Plotting a Course through Recession, McKinsey, 2009.
 30. Moorman Ch., Rust R., The Role of Marketing, "Joumal of Marketing" 1999, vol. 63.
 31. Narver J., Slater S., The Effect of Market Orientation on Business Profitability, "Joumal of Marketing" 1990, vol. 54, nr 4.
 32. Rao R., Bharadwaj N., Marketing Initiatives, Expected Cash Flows, and Shareholders' Wealth, "Journal of Marketing" 2008, vol. 72.
 33. Rogowski W., Klasyfikacja opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Diffin, Warszawa 2006.
 34. Rust R., Ambler T., Carpenter G., Kumar V., Srivastava R., Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and Futurę Directions, "Joumal of Marketing" 2004, vol. 68.
 35. Rust R., Lemon K., Zeithaml V., Return on Marketing: Using Customer Focus Eguity to Focus Marketing Strategy, "Joumal of Marketing" 2004, vol. 68.
 36. Shaw R., Value Based Marketing - prezentacja, Robert Shaw, 2007.
 37. Srivastava R., Marketing, Business Processes, and Shareholder Yalue: An Organizationally Embedded Yiew of Marketing A ctivities and the Discipline of Marketing, "Joumal of Marketing", Vol. 63 (Special Issue, 1999).
 38. Srivastava R., Reibstein D., Metrics for Linking Marketing to Financial Performance, Working Papers submitted to Marketing Science Institue, 2004.
 39. Srivastava R., Reibstein D., Joshi V. Yogesh, Linking Marketing Metrics to Financial Performance, Zyman Istitute of Brand Science, Emory University, 2006.
 40. Srivastava R., Shervani T., Fahey L., Driving Shareholder Yalue: The Role of Marketing in Reducing Vulnerability and Volality of Cash Flows, "Joumal of Market Focused Managemenf 1997, vol. 2.
 41. Srivastava R., Shervani T., Fahey L., Market-Based Assets and Shareholder Yalue: A Framework for Analysis, "Joumal of Marketing" 1998, vol. 62.
 42. Wyner G., Marketing Effectiveness: Its more than just ROI, Millward Brown's POV, Luty 2008.
 43. http://www.powerbrands.mckinsey.com/downloads/akzenteO 109_marketing_effect_ ultimate.pdf,
 44. http://www.press.pl/press/drukuj.php?id=802
 45. http://www.accenture.com/Global/Services/By_lndustry/Communications/Access_ Newsletter/Article_lndex/Maximizinglnvestment.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu