BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajt Marek (Politechnika Częstochowska)
Title
Zasoby ludzkie jako główna determinanta wzrostu innowacyjności sektora przedsiębiorstw
The Human Capital as Main the Determinant of Innovativity Growth of Business Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 383-398, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Innowacyjność, Zasoby ludzkie
Innovative character, Human resources
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasoby ludzkie dla nauki i techniki obejmujące w zasadzie kapitał ludzki od strony podażowej i popyto­wej traktować możemy jako główną determinantę innowacyjności. To właśnie człowiek jest obecny w trakcie powstawania, wdrażania i dyfuzji innowacji. Ujmując innowację procesowe, człowiek obecny jest w każdym z etapów tego procesu. Dlatego też kapitał ludzki traktować możemy jako główny zasób przedsiębiorstwa. Zarówno innowacyjność przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki jest w głównej mierze zależna od potencjału badawczego. Niniejsze opracowanie skupia się na analizie tych właśnie zagadnień (abstrakt oryginalny)

The human capital understood as the Human Resources for Science and Technology be treated as main the determinant of innovativity. This the just human decides about rise, initiating and the diffusion of innovation. In process formation of innovation, the man is present in every stage. Therefore we can also treat human capital as the most important resource of enterprise . Both the innovativity of enterprises and of economy it is in main measure the dependent from the researchers' potential. In presented work this just subject area was undertaken. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Association of University Technology Managers (AUTM), 2002. The AUTM Licensing Survey,FY2001, AUTM, Norwalk, CT.
 2. David B. Audretsch, Erik E. Lehmannb, S. Waming, University spillovers and new firm location, "Research Policy" 2005, vol. 34.
 3. Chesbrough H., The governance and performance of Xerox's technology spin-off com­panies, "Research Policy" 2003, vol. 32.
 4. Jensen M. B., B. Johnson, E. Lorenz, B.-A.° Lundvall, Forms of knowledge and modes of iimovation, "Research Policy" 2007, vol. 36.
 5. Jones-Evans D., M. Klofsten, E. Andersson, D. Pandya, 1999, Creating a Bridge between University and Industry in Small European Countries: The Role of the Industrial Liaison Office, "R&D Managemenf, nr 29(1).
 6. Meri T., Humań Resources employed in Science and Technology Occupations, Issue number 77/2008, European Commission.
 7. Mowery D. C, Ziedonis A. A., Academic patent ąuality and ąuantity before and after the Bayh-Dole act in the United States, "Research Policy" 2002, vol. 31.
 8. Roper S., Du J., Love J. H., Modelling the innovation value chain, "Research Policy" 2008 nr 37.
 9. Sampat B. N., Patenting and US academic research in the 20th century: The world before and after Bayh-Dole, "Research Policy" 2006, vol. 35.
 10. Verspagen B., Werker C, Keith Pavitt and the Invisible College of the Economics of Technology and Innovation, "Research Policy" 2004, vol. 33.
 11. van Zeebroeck N., van Pottelsberghe de la Potterie B., Guellec D., Patents and academic research: a state of the art," Joumal of Intellectual Capital" 2008, vol. 9 No. 2,.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu