BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepkowska Malwina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategie małych i średnich firm rodzinnych w Polsce
Strategies of Polish Small-Medium Family Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 399-410, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rodzinne
Small business, Family-owned business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce zarówno Stanów Zjednoczo­nych jak i Europy jest niezaprzeczalna. Wskazuje się nawet na znaczący udział we wzroście gospodarczym poszczególnych krajów przedsiębiorstw sektora małych i średnich podmiotów. Największą rolę w sektorze MSP odgrywają przedsiębiorstwa rodzinne - specyficzny rodzaj podmiotów małych i średnich. Odmienność tych firm wynika z łączenia funkcji właścicielskich, zarządzających i rodzinnych. W artykule została zaprezentowana istota przedsiębiorstw rodzinnych, ich zalety i słabości. Przedstawiono również charakterystykę strategii stosowanych przez firmy rodzinne w Polsce z ich wadami i zaletami dla podmiotów sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

Family business is a company owned, controlled, and operated by members of one or several families. Most of companies from SME (-enterprises) are family businesses. Family participation in a business can strengthen the business because family members are very loyal and dedicated to the family enterprise. However managing a family business, and particularly succession planning, can present some unique problems. Often family interests conflict with business interests. The objective of this article is to present and analyse strengths and weaknesses of family companies; to present strategies being used by family companies from SME(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Frishoff P.A., Understanding Family Business: What is a Family Business?, Oregon State University, Austin Business Family Program, 15 April 1995, www.frishoffbus.orst.edu.
 2. Jaffe D. T., Working with ones you love: Confiict resolution and problem solving strategies for a successful business, Berkeley, CA, Conari 1990.
 3. Jeżak J., Popczyk W., Wirmicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 4. Safin K., Przedsiębiorstwo rodzinne - ujęcie modelowe, w: Zarządzanie i Marketing 10, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 800, Wrocław 1998.
 5. Shaker M. C, Astrachan J.H., Myths and Realities: Family Businesses'Contribution to the US Economy - A Framework for Assesing Family Business Statistic, "Family Business Review" 1996, vol. 9, no. 2.
 6. Sułkowski Ł., Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym, zasoby intenetu: mikro.univ. szczecin.p1/bp/pdf/59/5.pdf, s. 1.
 7. Sułkowski Ł., Marjański A., Determinanty przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych - badania empiryczne, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność, nazwania współczesności. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1116, Wrocław 2006.
 8. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 9. Sułkowski Ł., Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1030, Wrocław 2004.
 10. Więcek-Janka E., Przedsiębiorstwo rodzinne jako szczególny typ małych i średnich przedsiębiorstw, zasoby intemetu: ewa-wiecek-janka.pl/userfiles/main/file/przed_rodz.pdf
 11. Zarządzanie małym i średnim podmiotem, K. Safin (red.), Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 12. Zeńcuch B., Proces umiędzynarodowienia małych średnich firm w świetle wspierania ich działalności, w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi, materiały konferencyjne V Międzynarodowej konferencji Naukowej, Łódź 1998.
 13. Znaczenie Firm Rodzinnych dla polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2010, zasoby intenetu:www.parp.gov.pl.
 14. Żukowska J., Polskie firmy rodzinne a kryzys, zasoby intenetu: firmyrodzinne.pl/index. php.polskie-fimny-rodzinne-a-kryzys.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu