BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
System innowacji w regionie Pomorza Zachodniego do 2009 roku
Innovation System in Western Pomeranian Region Till 2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 36, s. 411-427, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Innowacje, Region
Innovations, Region
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podmioty gospodarcze nie działają w odosobnieniu. Tworzenie i funkcjonowanie określonej infrastruktury instytucjonalnej pozwala przedsiębiorstwom na korzystne wykorzystanie posiadanych zasobów własnych. Sfera B+R stanowi dopełnienie naturalnych procesów gospodarczych (mechanizmu niewidzialnej ręki). Dynamizuje ona procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. Wpływa zatem na ich konkurencyjność i wartość rynkową. Prze­wodnim celem artykułu jest opisanie systemu innowacji w regionie Pomorza Zachodniego w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)

Enterprises don't exist in empty space. Creating and existing an institutional infrastructure let them for better use their own resources in enterpreneuship. R&D substructure is fulfillment for naturally market "invisible hand". It has direct influence on dynamics innovation processes in enterprises. So it affect on their competitiveness and market value. The main aim of this paper is shown innovation system in Western Pomeranian region in last years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Świadek A.. Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, WNUS, Szczecin 2008.
  2. GUS.- Nauka i technika w Polsce w 2001, Warszawa 2003.
  3. GUS: Nauka i technika w Polsce w 2007, Warszawa 2009.
  4. OECD (2010): Main Science and Technology Indicators 2009/2.
  5. www.innowacje.zut.edu.pl.
  6. www.pfp.com.pl.
  7. www.amberinvest.org.
  8. www.zsrg.szczecin.pl.
  9. www.spnt.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu